Niets voor de instelling

Het komt voor dat mensen met een geestelijke beperking in een testament laten vastleggen dat de instelling waar ze verblijven hun nalatenschap krijgt. De vraag is natuurlijk of zij dit echt uit eigen vrije wil doen of zich hiertoe gedwongen voelen. In een recente...

Lees meer

Falcon Radio 1 februari 2020

Vandaag in de uitzending van Valkenburg Actueel gaat het over: spermadonor en Trump, terugdraaien van schenkingen door de erfgenamen, moordenaars die toch erven van de vermoorde persoon, en het Vrijthof in Maastricht. Wil je het beluisteren, klik dan hier onder voor:...

Lees meer

Partnerverklaring

INLEIDING Een notaris krijgt geregeld de vraag van cliënten of het verstandig is de zogenaamde partnerverklaring te tekenen. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, aangezien dit afhangt van diverse factoren zoals het te ontvangen weduwepensioen en de...

Lees meer

Gaat het goed mis ?

Alhoewel de rechters het druk hebben, doen ze in fiscale zaken soms snel uitspraak. Belastingbetalers weten dan of een bepaalde constructie werkt of niet. Rechtbank Gelderland heeft op 18 september 2018 een uitspraak gedaan waar de Belastinginspecteur niet blij mee...

Lees meer

Omdenken

Schenkingen op papier zijn een mogelijkheid om het vermogen te verkleinen waardoor bij overlijden minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Bij de notaris leggen ouders vast dat zij per kind een bedrag schenken, maar dat weer direct teruglenen van hun kind. Vanaf...

Lees meer

Bijstand alsnog terugbetalen

Zowel langstlevende testamenten als de langstlevende regeling die nu in de wet staat, zorgen soms voor onverwachte effecten. Zo ook in een zaak van de Centrale Raad van Beroep waardoor een erfgenaam met terugwerkende kracht een bijstandsuitkering over twaalf jaar...

Lees meer

Halal hypotheek

Eind 2018 stond er een item over de zogeheten Halalhypotheken op de site van de NOS. De heer Mohamed Karrouch komt aan het woord en geeft aan dat er ongeveer één miljoen moslims in Nederland wonen. Daarom verwacht hij dat er commercieel ruimte is voor een nieuwe bank...

Lees meer

De klusjesman

Normaal gesproken wordt pas ná iemands overlijden bekend wat in het testament staat. Ook kan dan pas de rechter oordelen of het testament geldig is, waardoor dan pas duidelijk wordt wie erfgenaam is. Dat algemene uitgangspunt wordt bevestigd door een uitspraak van de...

Lees meer

Nog snel scheiden

Ruim een maand geleden heb ik in de studio van Falcon Radio ook al aandacht gevraagd voor deze wetswijziging. Ik weet niet of er veel advocaten geluisterd hebben, maar ik heb toen geopperd dat ze hun kantoor beter open konden houden tussen Kerst en Oud en Nieuw...

Lees meer

Ik ben Ernst Loendersloot en ik werk al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.

Dit is mijn weblog en ik wil daarop berichten plaatsen waardoor meer duidelijk wordt wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Ook zal ik de tekst van columns die ik schrijf op dit weblog opnemen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact met mij op.

%d bloggers liken dit: