Watersnood en schenkingen aan individuele slachtoffers

Zoals bekend is Valkenburg getroffen door natuurgeweld. De Geul is buiten haar oevers getreden en het centrum van Valkenburg veranderde in woeste waterkolken. Op TV Valkenburg kun je de berichtgeving hierover volgen. Deze watersnoodramp heeft veel inwoners en lokale...

Papieren schenkingen

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Telkens worden de onderlinge afspraken goed vastgelegd door de notaris....
%d bloggers liken dit: