Herroepelijke schenking en teruggaaf schenkbelasting

In dit stuk wil ik graag aandacht vragen voor artikel 53 van de Successiewet (hierna ook: Sw). Dit artikel is van belang als er sprake is van een schenking die herroepen wordt. Opmerkelijk daarbij is dat bij grotere schenkingen er toch een fiscaal voordeel kan zijn....

Erf- en schenkbelasting 2020

De (voorlopige) cijfers van de erf- en schenkbelasting over het jaar 2020 zijn bekend. Klik hier Let op: deze moeten formeel nog vastgesteld worden door de Tweede en Eerste Kamer. Verwachting is dat dit vlak vóór het Kerstreces gedaan wordt. Deel dit...

Cijfers erf- en schenkbelasting 2019

Op 18 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met (onder meer) het Belastingplan 2019. De vrijstellingen en heffingspercentages voor de erfbelasting en voor de schenkbelasting zijn definitief vastgesteld voor 2019. Een overzicht met toelichting vind u hier. Klik...

Cijfers erfbelasting en schenkbelasting 2019

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2019. Dat betekent dat ook de cijfers voor de erfbelasting en schenkbelasting, zoals vastgelegd in de Successiewet voor het jaar 2019 bekend zijn. Dit zijn nog voorlopige cijfers, want de Eerste Kamer moet ook...
%d bloggers liken dit: