Vrijstelling schenk- en erfbelasting 2022

Overzicht Sw 2022Download Ieder jaar worden de nieuwe cijfers voor de erf- en schenkbelasting vastgesteld. In het overzicht de cijfers voor 2022. Aardig weetje: de grens waarboven je altijd (minimaal) 2% overdrachtsbelasting moet betalen, blijft voor 2022 ongewijzigd...

Zorgplicht notaris en erfbelasting

De redactie van het Vakblad Financiële Planning heeft mij gevraagd om in dit jubileumnummer in te gaan op de zorgplicht van een notaris bij het opstellen van een testament, in samenhang met erfbelasting. Mogelijk speelt mee dat ik eerder heb geschreven over die...

Zorgplicht notaris en erfbelasting

De redactie van het Vakblad Financiële Planning heeft mij gevraagd om in dit jubileumnummer in te gaan op de zorgplicht van een notaris bij het opstellen van een testament, in samenhang met erfbelasting. Mogelijk speelt mee dat ik eerder heb geschreven over die...

Bespaar erfbelasting, betaal meer inkomstenbelasting

Een eenvoudige manier om erfbelasting te besparen, is het kleinkind-legaat. Elke grootouder mag aan ieder kleinkind onbelast €21.282 nalaten. Dus opa en oma kunnen samen aan elk kleinkind €42.564 nalaten, zonder dat het kleinkind daarover erfbelasting hoeft te...

Minder erfbelasting

Uit een bericht van de Telegraaf blijkt dat veel ouderen vinden dat de erf- en schenkbelasting verlaagd moeten worden. Aanleiding was een onderzoek van ouderenbond KBO-PCOB, dat genoemd werd in een artikel in het tijdschrift van de bond waaraan ik heb meegewerkt. U...
%d bloggers liken dit: