Verbouwen zonder zorgen

Kopen samenwoners een huis en zitten ze bij jou aan tafel voor financieel advies, stuur ze dan ook door naar de notaris. Hetzelfde geldt als ze hun huis willen verbouwen. Niet omdat ze toch naar de notaris moeten om de (hypotheek)akte(n) te tekenen, maar omdat het...

Lees meer

POSTNL

Je ziet steeds minder postbodes rondlopen op straat. Toch spelen die juridisch een belangrijke rol. Dat blijkt uit een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Twee partijen hebben met elkaar afspraken gemaakt over de eventuele verkoop van een appartement. De...

Lees meer

Vrijstelling schenk- en erfbelasting 2022

Overzicht Sw 2022Download Ieder jaar worden de nieuwe cijfers voor de erf- en schenkbelasting vastgesteld. In het overzicht de cijfers voor 2022. Aardig weetje: de grens waarboven je altijd (minimaal) 2% overdrachtsbelasting moet betalen, blijft voor 2022 ongewijzigd...

Lees meer

Zorgplicht notaris en erfbelasting

De redactie van het Vakblad Financiële Planning heeft mij gevraagd om in dit jubileumnummer in te gaan op de zorgplicht van een notaris bij het opstellen van een testament, in samenhang met erfbelasting. Mogelijk speelt mee dat ik eerder heb geschreven over die...

Lees meer

Verbouwen zonder zorgen

Kopen samenwoners een huis en zitten ze bij jou aan tafel voor financieel advies, stuur ze dan ook door naar de notaris. Hetzelfde geldt als ze hun huis willen verbouwen. Niet omdat ze toch naar de notaris moeten om de (hypotheek)akte(n) te tekenen, maar omdat het...

Lees meer

Afschaffing Jubelton

In het coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" staat op pagina 17 een klein zinnetje. Dat luidt: "De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt."Dit betekent dat als de plannen doorgaan, de mogelijkheid vervalt om...

Lees meer

Zorgplicht notaris en erfbelasting

De redactie van het Vakblad Financiële Planning heeft mij gevraagd om in dit jubileumnummer in te gaan op de zorgplicht van een notaris bij het opstellen van een testament, in samenhang met erfbelasting. Mogelijk speelt mee dat ik eerder heb geschreven over die...

Lees meer

Afschaffing onbelaste schenking €100.000

Er wordt al langer gepraat over de afschaffing van de Jubelton. Dat is de mogelijkheid om onbelast (ruim) een ton te schenken aan een kind, een kleinkind, een neef of nicht of een niet-familielid. Eén van de voorwaarden is dat de ontvanger het geld dan wel "in de...

Lees meer

Niet-opeisbare vordering

Inleiding In dit artikel bespreek ik de niet-opeisbare vordering voorzover die ontstaat door overlijden. De focus ligt hierbij op de inkomstenbelasting en de schenkbelasting. Aanleiding is de vaak gehoorde vraag van de langstlevende ouder of hij zo'n vordering, ook al...

Lees meer

Ik ben Ernst Loendersloot en ik werk al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.

Dit is mijn weblog en ik wil daarop berichten plaatsen waardoor meer duidelijk wordt wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Ook zal ik de tekst van columns die ik schrijf op dit weblog opnemen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact met mij op.

%d bloggers liken dit: