Omdenken

Schenkingen op papier zijn een mogelijkheid om het vermogen te verkleinen waardoor bij overlijden minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Bij de notaris leggen ouders vast dat zij per kind een bedrag schenken, maar dat weer direct teruglenen van hun kind. Vanaf...

Lees meer

Bijstand alsnog terugbetalen

Zowel langstlevende testamenten als de langstlevende regeling die nu in de wet staat, zorgen soms voor onverwachte effecten. Zo ook in een zaak van de Centrale Raad van Beroep waardoor een erfgenaam met terugwerkende kracht een bijstandsuitkering over twaalf jaar...

Lees meer

Halal hypotheek

Eind 2018 stond er een item over de zogeheten Halalhypotheken op de site van de NOS. De heer Mohamed Karrouch komt aan het woord en geeft aan dat er ongeveer één miljoen moslims in Nederland wonen. Daarom verwacht hij dat er commercieel ruimte is voor een nieuwe bank...

Lees meer

De klusjesman

Normaal gesproken wordt pas ná iemands overlijden bekend wat in het testament staat. Ook kan dan pas de rechter oordelen of het testament geldig is, waardoor dan pas duidelijk wordt wie erfgenaam is. Dat algemene uitgangspunt wordt bevestigd door een uitspraak van de...

Lees meer

Nog snel scheiden

Ruim een maand geleden heb ik in de studio van Falcon Radio ook al aandacht gevraagd voor deze wetswijziging. Ik weet niet of er veel advocaten geluisterd hebben, maar ik heb toen geopperd dat ze hun kantoor beter open konden houden tussen Kerst en Oud en Nieuw...

Lees meer

Seasons greetings

Ik wens iedere lezer van mijn nieuwsbrief en iedere bezoeker van ntrs.nl hele prettige feestdagen en een gezond 2020. En ter inspiratie bijgaand een cradle to cradle kerstster die volgend jaar 366 dagen bruikbaar is aangezien het een schrikkeljaar is.

Lees meer

Verboden te slapen

Mag je in een appartement je zolder verbouwen tot logeerkamer ? Die vraag speelde bij het Gerechtshof in Amsterdam. In de splitsingsakte was opgenomen dat er sprake was van het “uitsluitend gebruik van de bovenwoning,...

Lees meer

Falcon Radio

Op 7 december jl. was ik weer aanwezig in de studio van Falcon Radio. Met Constant Nuytens en Joep Peters heb ik over een aantal notariële zaken gesproken. Luister je mee naar wat fiscale eindejaarstips, een bijzondere situatie waarbij de man geen alimentatie hoeft te...

Lees meer

Ik ben Ernst Loendersloot en ik werk al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.

Dit is mijn weblog en ik wil daarop berichten plaatsen waardoor meer duidelijk wordt wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Ook zal ik de tekst van columns die ik schrijf op dit weblog opnemen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact met mij op.

%d bloggers liken dit: