GEVANGENIS

Ik voer iedere dag wel een bespreking over Levenstestamenten. Daarin leg je vast wie namens jou mag handelen en beslissen als jij het zelf niet meer (zo goed) kunt. Ik benadruk altijd dat je die persoon of personen zorgvuldig moet kiezen. Want er kan ook misbruik van...

Vooruitbetaalde rente

Eind januari heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen. Dit deel ik graag met jou omdat er raakvlakken zijn met je werk. In 2012 koopt een dame een woning. Zij leent daarvoor geld tegen 5% rente per jaar. Deze rente betaalt zij maandelijks achteraf. Op 4...

Foutje, bedankt

Eerder waarschuwde ik dat samenwoners moeten opletten als één van hen meer geld inbrengt. Leg je daarover niets vast, dan vervalt na vijf jaar het recht om de helft van het “uitgeleende” bedrag bij je partner op te eisen. Dat leken deze wettelijke regeling...

Warme grond

Veel mensen zijn bang dat hun appeltje voor de dorst niet toereikend is. Zeker nu de rente op spaargeld praktisch 0% is en het moment waarop je aan de bank moet betalen om je spaargeld daar te stallen snel dichterbij komt. Ook het nieuws dat de pensioenen niet...

Watersnood en schenkingen aan individuele slachtoffers

Zoals bekend is Valkenburg getroffen door natuurgeweld. De Geul is buiten haar oevers getreden en het centrum van Valkenburg veranderde in woeste waterkolken. Op TV Valkenburg kun je de berichtgeving hierover volgen. Deze watersnoodramp heeft veel inwoners en lokale...
%d bloggers liken dit: