Bespaar erfbelasting

Bij woningen is de WOZ-waarde meestal lager dan de marktwaarde. Daardoor kun je erfbelasting besparen. De fiscus moet bij de berekening van de erfbelasting namelijk uitgaan van deze (lagere) WOZ-waarde. Als de eerste ouder overlijdt, is vaak op grond van de wet of een...

Update Jubelton

De belastingvrije schenking van €106.671 wordt in 2023 verlaagd naar €28.947. En met ingang van 1 januari 2024 geheel afgeschaft. Er zijn mogelijkheden om deze schenking voor de eigen woning van de ontvangende partij over twee kalenderjaren uit te smeren. Daardoor zou...

Falcon Radio 12-11-2022

Zaterdag 12 november jl. zat ik weer in de studio bij Falcon Radio. De volgende items zijn besproken: Hoe kun je in 2023 toch nog de Jubelton schenken ? Hoe kun je minimaal €8.000 besparen op de overdrachtsbelasting als koper ? Hoe zit het met nieuwbouw woningen na de...

Kopers nieuwbouw ongerust na uitspraak Raad van State

De Vereniging Eigen Huis (VEH) kreeg naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State veel vragen binnen van ongeruste kopers van een nieuwbouwwoning.Wat de uitspraak betekent voor nieuwbouwprojecten hangt af van de fase waarin de koper zit.Als er een...

VERKOOP EN WOZ-WAARDE

De laatste tijd passeer ik geregeld akten waarbij een kind de woning van zijn ouders overneemt om daar te gaan wonen. De Belastingdienst is bang dat bij zo’n transactie te weinig belasting wordt afgedragen. De fiscus gaat er vanuit dat ouders hun kind het huis gunnen...
%d bloggers liken dit: