Levenstestament promotie door rechter

Heeft u geen levenstestament ? Een groot gemis volgens de Rechtbank Noord-Holland.   Het vermogen van een oudere dame is onder bewind gesteld. Haar overleden man heeft in 1986 een zogenaamd langstlevende testament opgesteld. Hun kinderen...

Doe-het-zelf papieren schenking

Creatief omgaan met regels om belasting te besparen is een nationale volkssport. Soms gaat dat goed, maar niet altijd. Zoals blijkt uit het volgende drama in meer delen.  Om te beginnen boeken de ouders geld aan hun kind over. Dat is de...

Verrekenen of niet: wie is aansprakelijk ?

Met de regelmaat van de klok komen tijdens besprekingen één of meer enveloppen boven water, waar notariële akten in zitten, zoals het “eigendomsbewijs”, de hypotheekakte(n), testamenten en huwelijkse voorwaarden. Staat in de huwelijksvoorwaarden een zogenaamd...
%d bloggers liken dit: