Column 02: Wat betekent bewind?

09.09 Kandidaat-notaris Ernst Loendersloot: Bewind is het beheren van de erfenis van je kind na jouw overlijden. Heb je niets vastgelegd dan zal de voogd het geld beheren tot je kind meerderjarig is. Stel je een bewindvoerder aan, dan zal deze de erfenis nog langer...

Lees meer

Column 19. Schenking op papier

Volgens mij wil niemand te veel belasting betalen. De erfbelasting die bij overlijden moet worden afgerekend is al helemaal niet populair. Daarom wordt via Estate Planning door veel mensen geprobeerd om zo min mogelijk erfbelasting te betalen. Een instrument dat...

Lees meer

Column 18. en/of rekening

In een andere column ('Aparte bankrekening na erfenis') is een uitspraak van een rechter vermeld waaruit bleek dat de ex-echtgenote van mening was dat zij voor 50% eigenaar was van al het geld dat op de en/of rekening van haar en haar ex-man stond. In die uitspraak is...

Lees meer

Hoe verdeel je de erfenis zonder ruzie ?

Op de volgende site kunt u hier over lezen: http://www.z24.nl/z24geld/artikel_175635.z24/Hoe_verdeel_je_de_erfenis_zonder_ruzie_.html Overigens helpt het altijd als de overledene een lijst heeft opgesteld waarop staat hoe bepaalde zaken geregeld moeten worden. Een...

Lees meer

Column 12. De bijKlussende notaris

Volgens mij zijn er twee nieuwe soorten notarissen gesignaleerd, namelijk de bijklussende notaris en de bijplussende notaris. Ik zal u in dit stuk aangeven wat de bijklussende notaris is en vooral waarom mij en ook u dat zorgen kan baren. In de kranten staan momenteel...

Lees meer

Column 07. WOZ waarde na overlijden

Onlangs speelde de volgende situatie: de langstlevende ouder is overleden en de kinderen hebben, in goed overleg, het ouderlijk huis te koop gezet. Na een tijd moesten ze de aangifte doen voor de successierechten (sinds 1 januari 2010 heet dit overigens formeel:...

Lees meer

Column 04. Kandidaat-notaris

Het viel mij op deze site op dat onder mijn naam het kopje 'notaris' staat, terwijl daarna staat dat ik 'kandidaat-notaris' ben. Ik licht graag het verschil toe, waarbij ik er voor kies om de te volgen opleidingen als leidraad te nemen. Tenslotte is voor u het...

Lees meer

Column 01. Oranjegekte en de notaris

Toen ik vorige week naar de redactie van deze krant reed om te praten over mijn eerste bijdrages aan OverGeld.nl, wist ik heel snel waar ik moest zijn. Niet omdat er in grote letters 'De Telegraaf' op het dak stond, maar omdat de hele gevel van het gebouw was ingepakt...

Lees meer

Ik ben Ernst Loendersloot en ik werk al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.

Dit is mijn weblog en ik wil daarop berichten plaatsen waardoor meer duidelijk wordt wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Ook zal ik de tekst van columns die ik schrijf op dit weblog opnemen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact met mij op.

%d bloggers liken dit: