Schenkingen en de nieuwe Geefwet

Deel III

CIJFERVOORBEELD 3

Ik ga nu aangeven hoe u de Culturele ANBI maximaal kunt steunen via de Geefwet en ga er van uit dat u € 25.000,- te besteden heeft.

Maar houdt u er rekening mee dat de Eerste Kamer ook nog moet stemmen over de Geefwet zodat mogelijk nog wijzigingen worden aangebracht. Overlegt u dus na 1 januari 2012 met uw notaris of het cijfervoorbeeld nog klopt.

U legt vast dat u ieder jaar (tussen 2012 en 2017) aan uw favoriete Culturele ANBI € 5.000,- schenkt.

Zoals aangegeven vult u, dnakzij de Multiplier, in uw aangifte Inkomstenbelasting echter in dat u € 6.250,- heeft geschonken (namelijk 125% van het daadwerkelijk overgeboekte bedrag).

Als u 30% belasting betaalt, dan krijgt u ieder jaar terug van de belastingdienst € 1.875,-. (30% van € 6.250,-). Betaalt u 40% belasting, dan stijgt de teruggaaf al naar € 2.500,- (40% van € 6.250,-).

Valt u in het toptarief dan is uw voordeel € 3.125,-. (50% van € 6.250,-)

Na 5 jaar heeft u dan aan het goede doel overgemaakt € 25.000 en van de belastingdienst terug gekregen:
bij 30% belasting € 9.375,- (5x € 1.875,-), zodat u netto heeft betaald € 15.625,-.
bij 40% belasting € 12.500,- (5x € 2.500,-), zodat u netto heeft betaald € 12.500,-.
bij 50% belasting € 15.625,- (5x € 3.125,-), zodat u netto heeft betaald € 9.375,-

Zoals aangegeven is er een maximum van € 1.250,- aan extra fiscaal voordeel dankzij de Multiplier. U kunt het bedrag dat u terugkrijgt (dat dus in het gunstigste geval kan oplopen tot € 15.625,- (€ 25.000,- minus € 9.375,-)) eveneens aan een Culturele ANBI te geven. U krijgt over dat bedrag dan de “gewone” belastingaftrek.

Maar waarom zou u dat voordeel dan niet via een periodieke schenking aan een andere ANBI geven ? Deze ANBI hoeft dan niet de status van Culturele ANBI hebben, maar kan een goed doel zijn dat een ziekte bestrijdt. Bijvoorbeeld: de Kankerbestrijding, zodat u en de cultuur een warm hart toedraagt en ziekten bestrijdt.

Deel uw belastingvoordeel door 5 (de termijn van de periodieke schenking) en dan is dat het bedrag dat u ook nog eens aan de Kankerbestrijding kunt geven.
Afhankelijk van uw belastingschijf is dat € 2.000,- tot € 3.000,- per jaar. Over die bedragen heeft u ook weer (het gewone) belastingvoordeel. U kunt dat zelf houden of ook aan deze ANBI ten goede laten komen (zoals hierna aangegeven onder Nb2)

Rekent u dat laatste maar eens door en u zult zien dat u met een beginkapitaal van € 25.000,- en een zeer altruïstische houding in de periode 2012 tot 2017 heel veel goeds kunt doen zowel op cultureel gebied als op andere gebieden. U zult begrijpen dat de ANBI’s u graag en met alle regards te woord zullen staan.

En mocht u, zoals veel mensen, een bescheidener budget hebben, dan nog kunt u veel goeds doen. Als u € 2.500,- te besteden heeft, hoeft u bij de bedragen die hiervoor vermeld zijn alleen de komma een positie naar links te schuiven en dan heeft u uw eigen situatie.

 

(Nb 2: veel goede doelen proberen u te verleiden om het belastingvoordeel ook aan hen te schenken. U schenkt bijvoorbeeld niet bruto € 100,- om € 40,- terug te krijgen en dus netto € 60,- te betalen. Maar u schenkt juist € 165,- en krijgt dan € 66,- terug, zodat u echt kwijt bent € 99,-).

%d bloggers liken dit: