Schenkingen en de nieuwe Geefwet

Deel I

Sinds 17 november 2011 is bekend hoe de nieuwe regeling voor giften aan culturele instellingen er uit ziet. Althans als in de Eerste Kamer niet nog veel wijzigingen worden toegezegd door de regering.

Uitgaande van de nu bekende regels is het mogelijk om aan te geven wat uw (belasting) voordeel kan zijn.  Want dat voordeel is er omdat u het geschonken bedrag mag aftrekken van uw inkomen. De belastingdienst geeft u een deel van uw schenking terug en betaalt als het ware mee aan uw schenking.

CIJFERVOORBEELD 1

Als u 30% belasting betaalt, dan krijgt u van iedere € 100,- van de belastingdienst € 30,- terug.

Betaalt u 40% belasting, dan stijgt de teruggaaf al naar € 40,- en valt u in het toptarief dan is uw voordeel € 50,-.

(Nb: In alle cijfervoorbeelden zijn de belastingschijven afgerond voor de eenvoud)

 

STANDAARD AFTREKBAARHEID

Als u schenkt aan een goed doel, dan is het mogelijk deze schenking af te trekken van uw inkomen. Daar zijn een paar spelregels voor:

Allereerst moet het goede doel door de belastingdienst erkend zijn, en dat betekent dat het de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet hebben. De Belastingdienst houdt hiervan een lijst bij.

Bovendien is het zo dat uw gift niet afgetrokken mag worden als alle giften die u aan ANBI’s in één jaar doet bij elkaar opgeteld minder dan 1% van uw verzamel inkomen zijn of juist meer dan 10% daarvan bedragen.

Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u de geldbedragen heeft geschonken.

 

PERIODIEKE GIFT NU

Goede doelen hebben graag dat mensen over een langere periode geld schenken. Dat geeft zekerheid over hoeveel geld zal worden ontvangen en op grond daarvan kunnen besluiten worden genomen die gedurende meerdere jaren tot uitgaven leiden voor de ANBI.

Maar een gift die u jaren achter elkaar zou doen is niet een periodieke gift zoals ik die hier bedoel. Wat ik bedoel is de fiscaal goedgekeurde periodieke gift. U moet dan bij de notaris een akte tekenen waarin u zich vastlegt om gedurende minimaal 5 jaren een in de akte genoemd bedrag aan het goede doel over te boeken.

Voordeel voor u als schenker is dat de belastingdienst dan voor deze gift niet de drempel hanteert van minimaal 1% en maximaal 10%, zoals hiervoor beschreven.

Cijfermatig is zo’n periodieke gift gelijk aan het cijfervoorbeeld 1.

 

Over dit onderwerp volgt nog een
Deel 2
en een
Deel 3

%d bloggers liken dit: