Schenkingen en de nieuwe Geefwet

Deel II

GEEFWET

Onder de nieuwe Geefwet zijn er twee belangrijke wijzigingen. Één is zeker en de andere wordt nog uitgewerkt.

Allereerst de nog uit te werken wijziging.

Om kosten te besparen, gaat de belastingdienst onderzoeken of het mogelijk is om de periodieke gift via de site van de belastingdienst te regelen. De wetgever heeft namelijk het idee gelanceerd om op www.belastingdienst.nl een extra button te plaatsen. Als u deze aanklikt vult u uw eigen gegevens in, geeft u aan welke ANBI u wilt steunen en voor welk bedrag en voor hoeveel jaar.

Na activering via uw DigiD is de zaak geregeld en moet u alleen ieder jaar nog betalen aan de ANBI. En dat scheelt weer kosten omdat de notaris geen akte hoeft op te stellen. Overigens maken de meeste notarissen dit soort akten vaak onder de kostprijs op.

Dan de wijziging die zeker is.

Als u geld wilt schenken aan een ANBI die een rol heeft in het culturele leven, dan kan dat tot extra aftrek leiden van uw belastbaar inkomen, waardoor u een lagere belastingdruk heeft. Vanaf 2012 tot 2017 mag u namelijk het door u feitelijk geschonken bedrag met 25% verhogen in uw aangifte Inkomstenbelasting. Dus de belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Dit wordt ook wel de “Multiplier” genoemd.

Maar dan moet de ANBI van uw keuze wel een Cultuur ANBI zijn. Uw ANBI moet dit predikaat bij de belastingdienst hebben aangevraagd en de belastingdienst zal controleren of het goede doel zowel op papier (wat is het doel ?) als in daad (wat doet het in de praktijk ?) inderdaad de cultuur bevordert.

Ook gelden de minimum drempel van 1% en de maximum drempel van 10% weer, tenzij u een periodieke gift doet aan de Culturele ANBI.

CIJFERVOORBEELD 2

U schenkt € 100,- aan een Cultuur ANBI. U mag dit bedrag vanwege de Multiplier verhogen tot 125% oftewel tot € 125,- voordat u het gaat aftrekken van uw inkomen.

Als u 30% belasting betaalt, dan krijgt u van iedere € 100,- van de belastingdienst € 37,50 terug. (30% van € 125,-)
Betaalt u 40% belasting, dan stijgt de teruggaaf al naar € 50,- (40% van € 125,-) en valt u in het toptarief dan is uw voordeel € 62,50. (50% van € 125,-)

 

Er is echter een bovengrens van wat u aan voordeel via de Multiplier mag krijgen. In de Geefwet is dat moeilijk omschreven, maar het komt er op neer dat uw belastingvoordeel dankzij de Multiplier niet groter mag zijn dan € 1.250,- per jaar. Dat betekent dat u onder deze regeling € 5.000,- per jaar kunt schenken schenken aan Culturele ANBI’s. Want 25% van een schenking van € 5.000,- is gelijk aan € 1.250,-.

U kunt altijd meer dan dit bedrag schenken, maar dan geldt het voordeel van de Multiplier niet meer over het bedrag dat u extra schenkt. Voor dat extra bedrag gelden dan de gewone regels van de aftrekbaarheid, zoals ik die in het eerste deel over de Geefwet heb beschreven.

 BELASTINGVOORDEEL MULTIPLIER IS MAAR TIJDELIJK

Zoals aangegeven is de maatregel dat u uw gift aan een Culturele ANBI met 25% mag verhogen slechts tijdelijk. De Multiplier geldt alleen in de jaren 2012 tot 2017. Daarna vervalt deze bijzondere regeling.

Wilt u dus een Culturele ANBI steunen, dan kan dat met dit extra belastingvoordeel alleen in deze 5 jaren. U hoeft dat niet te doen via een periodieke gift maar dan zit u wel met de drempels van minimaal 1% en maximaal 10%.

Na deze periode van vijf jaren gelden de gewone regels van de aftrekbaarheid weer zoals ik die in het eerste deel over de Geefwet heb geschreven.

Wilt u optimaal belastingvoordeel genieten, dan raad ik u aan om vast te leggen dat u uw gift aan de Culturele ANBI zult doen voor minimaal de periode van 2012 tot 2017 (5 jaar). Op dit moment moet dat nog via de notaris, maar vaak neemt de ANBI de notariskosten voor haar rekening.

%d bloggers liken dit: