Beste lezer,

Recent is een bericht naar buiten gekomen dat op Prinsjesdag 2013 de regering met een bijzondere regeling komt inzake het schenkingsrecht.

Ouders zouden een kind belastingvrij € 100.000,- mogen schenken. De enige voorwaarde zou zijn dat het kind dit geld moet gebruiken voor de eigen woning.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien, maar toch wil ik enkele punten onder de aandacht brengen. Als de exacte inhoud van de nieuwe vrijstelling bekend is, zal ik hierop terugkomen.

Als ik de berichten goed begrijp, kunnen ouders deze schenking doen zonder bij de notaris langs te gaan. Ik raad een bezoek aan de notaris echter ten sterkste aan, omdat er in dat geval een aantal zaken niet geregeld zijn die u bij de notaris kunt vastleggen. Maar dan wel vóórdat u de schenking doet.


Ga naar de notaris om te voorkomen dat de koude kant meedeelt
U schenkt uw kind € 100.000,- voor de aankoop van zijn/haar eigen huis. Dit huis komt ook alleen op naam van uw kind te staan. Vervolgens krijgt uw zoon of dochter een relatie die bekroond wordt met een huwelijk.

Als uw kind geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld vóór het wisselen van het Ja-woord, dan is er sprake van een huwelijk in de wettelijke (Algehele) Gemeenschap van Goederen (AGvG). Bij een latere echtscheiding moet uw kind dan met de ex-partner het huis delen. Oftewel: de ex heeft recht op de helft van de door u geschonken ton.

U kunt dat voorkomen door een zogeheten uitsluitingsclausule op te nemen. Als u dit laat vastleggen in een akte bij de notaris, weet u zeker dat het goed geregeld is.

 

Tweetrapsclausule
Met alleen de uitsluitingsclausule bent u er nog niet. Die “beschermt” alleen bij een echtscheiding.

Stel: uw kind overlijdt nadat u het geld geschonken heeft. Het vermogen gaat dan naar zijn of haar erfgenamen.

Als uw kind getrouwd is, geen kinderen achterlaat en geen testament heeft opgesteld, dan erft uw schoonzoon of –dochter het huis en de schenking. Komt hij of zij kort na uw eigen kind te overlijden, dan gaat de erfenis van uw dochter naar de erfgenamen van uw schoonzoon of –dochter. Als uw schoonzoon of –dochter ook geen testament had, dan krijgen zijn of haar ouders en zijn of haar broers/zussen het vermogen. Via uw kind en uw schoonzoon of –dochter komt uw schenking dus bij de aangetrouwden terecht.

Is uw kind getrouwd maar laat hij/zij kinderen na, dan is er nog geen garantie dat het door u gespaarde bedrag bij uw kleinkinderen terechtkomt. Zonder testament is namelijk de Wettelijke Verdeling van toepassing. Op grond van de wet gaat het gehele vermogen van uw kind naar de langstlevende toe. Krijgt uw schoonzoon of –dochter een nieuwe relatie, dan hebben uw kleinkinderen op dat moment geen recht op hun moeders erfdeel. De nieuwe partner kan intrekken bij uw schoonzoon of –dochter in het huis dat voor een groot deel dankzij uw schenking is betaald.

In een akte van schenking kunt u vast laten dat de beide hiervoor geschetste scenario’s niet mogen plaatsvinden. De notaris zal hier voor een Tweetraps-clausule opnemen.

 

Herroeping
Tot nu toe ben ik er van uit gegaan dat de problemen zullen ontstaan bij de koude kant. Maar wat als uw eigen kind in de financiële problemen komt ?

Als uw kind zijn of haar baan verliest en uiteindelijk in de bijstand komt, zal de gemeente uw zoon of dochter normaal gesproken een uitkering geven. Maar die zal als een voorschot worden gekwalificeerd dat terugbetaald moet worden als uw kind de woning verkoopt. Dan komt namelijk het kapitaal vrij dat “in de stenen zit”.

Dat kapitaal heeft u echter wel eerst aan uw zoon of dochter geschonken en zonder die schenking had uw kind dat geld nooit gehad.

Om te voorkomen dat uw schenking naar de gemeente toe gaat, kunt u de schenking herroepelijk maken. Ook dit kunt u het beste laten vastleggen bij de notaris.

Voordeel van de mogelijkheid om een schenking te herroepen is overigens ook dat als uw zoon of dochter, naar uw mening, niet goed om gaat met geld, u ook in dat geval de schenking kunt intrekken met terugwerkende kracht.

Gevolg is dat uw kind het geld niet meer als cadeau heeft gekregen, maar dat het een schuld is die door uw kind nog aan u moet worden terugbetaald.

 

Bewind
In het verlengde van het voorgaande ligt de mogelijkheid om een bewind in te stellen over het door u geschonken bedrag. Ongeacht of uw zoon of dochter op dit moment goed om zal gaan met het door u geschonken geld, zorgt u er door een bewindclausule aan de schenking te verbinden voor, dat iemand anders dan uw kind het geld gaat beheren en besluit over de manier waarop het wordt aangewend.

U mag uzelf als bewindvoerder aanwijzen, maar u kunt ook een ander daarvoor vragen.

Om in aanmerking te komen voor de, naar verluidt, zeer grote, schenkingsvrijstelling moet uw kind het geld aanwenden voor de eigen woning.

Maar als die woning later verkocht wordt en het geschonken bedrag weer “uit de stenen” wordt gehaald, kan uw kind het geld uitgeven zonder dat daar verder een beperking op zit. Neemt u een bewindclausule op, dan zal na de verkoop van de woning de bewindvoerder bepalen waaraan uw zoon of dochter het geld mag besteden.

 

Advies
Voordat u grote bedragen schenkt aan uw kind voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning (of de aflossing van de huidige hypotheekschuld), raad ik u aan om eerst met uw notaris te overleggen. Deze kan u helpen om de juiste regels te formuleren waaronder u uw kind het geld schenkt.
Disclaimer
Zoals al aangegeven is op dit moment nog niet duidelijk of de verhoogde vrijstelling voor schenkingsrecht er komt. Ook is nog niet duidelijk hoe de regeling er exact uit zal zien.

Mogelijk wordt alleen het bedrag van de huidige Jubelvrijstelling verhoogd van € 25.000,- naar € 75.000,- zonder dat er extra regels komen.

Daarom de waarschuwing dat het voorgaande alleen gebaseerd is op mijn inschatting van de nieuwe regeling en het dringende advies om, voordat u overgaat tot een schenking aan uw kind, eerst te overleggen met een deskundige.

Printversie

%d bloggers liken dit: