Eerder schreef ik over de verwerping van een erfenis. De bewindvoerder had de rechter gevraagd om een machtiging om de erfenis te verwerpen. Zijn zus zou daardoor haar uitkering kunnen behouden.

De rechtbank heeft eerder de machtiging verleend. Maar recent weer ingetrokken. (zie de update onder mijn eerste bericht).

De reden voor deze inkeer is niet duidelijk. Maar mogelijk speelt een rol dat door te verwerpen, het recht op een uitkering ook al kan vervallen.

%d bloggers liken dit: