“Wie mag er van mij erven?” Die vraag wordt wel eens gesteld. Maar het is vaak makkelijker om te vertellen wie niet erfgenaam mag zijn.  

Dat zijn personen die vanwege hun maatschappelijke functie een (moreel) overwicht over iemand kunnen hebben en hem/haar daardoor kunnen sturen om de desbetreffende persoon tot erfgenaam te benoemen. Hieronder valt bijvoorbeeld de arts die een patiënt behandelt voor de ziekte waaraan hij overlijdt of de pastoor of dominee die iemand geestelijk bijstaat. Je legt je gezondheid dan wel ziel en zaligheid in de handen van deze professionals en dat kan tot (volgens de wetgever) ongewenste beïnvloeding leiden. Hierover heb ik al eens geschreven.  

Recent is er een nieuwe categorie bijgekomen van instanties die niet van je mogen erven: bewindvoerders. De Rechtbank Midden-Nederland heeft namelijk een oordeel geveld in de volgende situatie. Een meerderjarig persoon kan zelf zijn financiën niet goed regelen. Daarom wordt een professioneel bewindvoerderskantoor benoemd om die taak op zich te nemen. Hun cliënt overlijdt en blijkt in zijn testament de bestuurders van het kantoor tot erfgenaam te hebben benoemd. Die aanvaarden de erfenis beneficiair. Volgens hen was dit op advies van de notaris die wettelijk geen reden zag waarom zij niet zouden mogen erven.

De rechters maken niet veel woorden vuil aan de zaak en besluiten dat – op grond van artikel 9 van het Besluit kwaliteitseisen curatoren –bewindvoerders niet mogen erven van mensen, voor wie zij optreden als bewindvoerder. De erfenis gaat dus aan de neus van de bestuurders voorbij.

Maar de rechters leggen daarnaast als straf op dat het bewindvoeringskantoor geen nieuwe zaken meer van hen krijgt. Eerst moet het geld van de erfenis worden overgeboekt op de rekening Derdengelden van de notaris én de bewindvoerders moeten een brief sturen naar hun medewerkers en alle franchisenemers van hun organisatie waarin staat dat verkeerd gehandeld is. Zij moeten dus niet alleen het voordeel teruggeven, maar ook met de billen bloot.

Printversie

 

%d bloggers liken dit: