Beneficiaire aanvaarding erfenis

Onlangs stond op de site van OverGeld een stuk over het aanvaarden van erfenissen.
(Zie: http://www.telegraaf.nl/overgeld/7620331/__Aanvaard_nooit_zomaar_de_erfenis__.html).

Daarin wordt aangegeven dat het heel verstandig is om niet zomaar een erfenis te aanvaarden of dingen te doen waardoor je een erfenis zonder voorwaarden hebt aanvaard. Dit wordt zuiver aanvaarden genoemd en betekent dat je volledig aansprakelijk bent voor de eventul schulden die ook bij de erfenis horen.

Er kunnen goede redenen zijn om toch zuiver te aanvaarden, maar als je niet zeker bent van je zaak, kun je beter beneficiair aanvaarden. Dat kost wel wat griffierecht omdat de rechtbank een aantekening moet maken in het boedelregister, maar dat kun je ook zien als een soort verzekeringspremie. Gebeurt er niets, dan heb je voor niets betaald, maar zijn er meer schulden dan bezittingen, dan ben je blij met de voordelen van de beneficiaire aanvaarding.

Blijkt namelijk achteraf dat de overledene meer schulden had dan bezittingen, dan moet je weliswaar de erfenis volgens de regels afwikkelen, maar ben je niet zomaar aansprakelijk voor alle schulden. Vallen de schulden mee, dan kun je de rechtbank altijd vragen om de afwikkeling op een eenvoudiger manier te doen.

Zelf hanteer ik het principe dat als er ook maar geringe twijfel is bij een erfgenaam over de hoogte van de schulden en de omvang van de bezittingen in de erfenis, dat beneficiaire aanvaarding de voorkeur heeft.

In een zaak die eind 2010 speelde heeft het Hof in Amsterdam geoordeeld over de voorlichting van een notaris over het verschil tussen zuiver en beneficiair aanvaarden.
(Zie:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=ljn&ljn=BO0822).
De overledene woonde in een koop-woning en daarnaast was er een schuld van € 87.000 aan één van de kinderen. Ook was er nog ongeveer € 13.000 aan spaargeld.

Omdat de eigendom van de woning door de overledene al tijdens leven in economische zin overgedragen was aan de kinderen, telde dit niet mee voor de erfenis. In feite was de erfenis dus niet positief maar € 74.000 negatief. Namelijk € 13.000 spaargeld minus € 87.000 aan schuld.

Omdat een economische eigendomsoverdracht niet makkelijk terug te vinden is (er hoeft geen aantekening daarvan plaats te vinden bij het Kadaster), zou je in eerste instantie denken dat er voldoende vermogen is om alle schulden te betalen. Maar dat blijkt dan ineens niet zo te zijn.

Daarom is het verstandig om goed na te denken voordat u iets doet dat al gezien kan worden als een zuivere aanvaarding. Je weet nooit zeker hoe straks de (financiële) situatie blijkt te zijn.

%d bloggers liken dit: