Schenkingen kun je vastleggen bij de notaris, maar je kunt natuurlijk ook gewoon geld overboeken naar de persoon die jij wilt bevoordelen. Dat kost lekker niets en je krijgt dankbaarheid terug van de ontvanger.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidata notaris te Maastricht. Fotograaf: Truus van Gog

Dat lijkt mooi, maar als de begunstigde in de wettelijke – algehele – gemeenschap van goederen is getrouwd en in een echtscheiding verzeild raakt, kan het minder goed uitpakken. Want als je niet wilt dat de ex-partner er van door gaat met de helft van het door jou geschonken bedrag, moet jij regelen dat er een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is.

Hoe je dat doet is niet aan regels gebonden, dit is vormvrij. Kies je er bijvoorbeeld voor om een Youtube-filmpje te maken waarbij jij aan je kind vertelt dat je gaat schenken en dat die schenking niet voor de koude kant is, dan is dat op zich voldoende bewijs dat je de anti-schoonzoonclausule verbindt aan de schenking.

Om zo’n clausule van kracht te laten zijn, moet die daarnaast ook nog tijdig zijn opgelegd. Op tijd wil zeggen dat je het vastlegt als je de schenking doet of uiterlijk op het moment van schenken zelf.

Overboeking via de bank

Wat vaak gebeurt, is dat ouders geld overboeken aan hun kind. Dat is makkelijk, kosteloos en snel. Zo ook in de zaak waarin de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak heeft gedaan, maar waarin het voor de dochter verkeerd afliep.

Vader boekte een paar keer geld over op een rekening die alleen op naam van zijn dochter stond. Als omschrijving stonden er teksten als: gift dochter of gift pa of gift dochter 2014. Maar nergens stond dat de schenkingen alleen voor de dochter waren en niet in de gemeenschap van goederen zouden vallen waarin de dochter (al) getrouwd was.

Bij de echtscheiding van de dochter stelde deze zich desondanks op het standpunt dat haar vader alleen aan haar het geld had geschonken. De uitsluitingsclausule is, zoals aangegeven, vormvrij. Dus vader kon dat op iedere wijze bepaald hebben.

Helaas voor de dochter gingen de rechters niet mee in haar redenatie en moest zij alle schenkingen delen met haar ex-echtgenoot.

Redenatie rechters

De rechters stoelden dit oordeel op het feit dat een anti-schoonzoon clausule op iedere wijze aan een schenking verbonden kan worden, mits het achteraf bewezen kan worden. Dat moet dan wel tijdig geregeld zijn, dus uiterlijk ten tijde van de schenking zelf. De dochter slaagde er niet in om te bewijzen dat haar vader vóór of bij de schenkingen de koude kant had uitgesloten.

Advies

Er is dus op zich niets mis mee om geld over te boeken aan een kind. Ook is er niets verkeerds aan als ouders willen vastleggen dat die schenking alleen voor het eigen kind is en niet deels naar de ex gaat als hun kind gaat scheiden.

Maar doe het dan wel goed en tijdig. Mijn advies aan de vader en de dochter in de beschreven casus zou dan ook zijn geweest: “boek het geld over en vermeldt dat het gaat om een schenking mét uitsluitingsclausule.” Dan is altijd duidelijk te bewijzen dat het een schenking is die alleen voor uw eigen kind bestemd is en niet voor de aangetrouwde(n) én dat dit ook tijdig – namelijk uiterlijk bij de schenking – vastgelegd is.

Deze vader en dochter hebben niets meer aan dit advies, maar jij misschien wel.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: