Als je getrouwd bent, heb je na een echtscheiding (op dit moment) recht op alimentatie. Dat is niet het geval als je uit elkaar gaat nadat je hebt samengewoond.

Je kunt overigens als (ex-)samenwoners wel afspreken dat de ene partner aan de andere alimentatie moet betalen. Dat wordt dan, als je binnen bepaalde normen blijft, niet gezien als inkomen waarover de ontvanger nog inkomstenbelasting moet betalen. Daarover heb ik eerder geschreven.

KNB Congres. Lachend

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Alimentatieplicht vastleggen in samenlevingscontract of in convenant 

Er zijn eigenlijk twee momenten in de tijd te onderscheiden waarop je als samenwoners afspraken maakt over alimentatie. Namelijk als er nog niets aan de hand is of juist als je uit elkaar gaat.

In het eerste geval kun je in een samenlevingscontract vastleggen dat als jullie uit elkaar zouden gaan, alimentatie betaald moet worden. Het maakt daarbij niet uit of je dat contract door de notaris laat opstellen als je nog niet of net wel samenwoont of op het moment dat je al een paar jaar hebt “gehokt”. Je legt alvast de spelregels vast nu jullie het (nog) leuk met elkaar hebben, zodat je straks hierover geen ruzie hoeft te maken.

Maar als je al besloten hebt dat jullie uit elkaar gaan, dan kun je nog steeds afspraken maken over de betaling van alimentatie. Dan moeten jullie natuurlijk niet als kemphanen tegenover elkaar staan, want een wettelijk recht op alimentatie heb je niet. Dat recht bestaat, zoals gezegd, alleen maar als je het onderling zo afspreekt.

Samenwoners spreken alimentatie af, maar hoe weet je zeker dat je ook betaald krijgt ?

Een bekend spreekwoord luidt dat Recht hebben één ding is, maar recht krijgen een ander. Daarmee wordt bedoeld dat je wel gelijk kunt hebben, maar dat je nog maar moet afwachten of je het ook krijgt. Dit gaat zeker op voor samenwoners en de onderlinge afspraak om alimentatie te betalen als de relatie stuk loopt.

Want je kunt niet zonder meer afdwingen dat jullie onderlinge afspraak over de uitbetaling van alimentatie, wordt nagekomen. Als je incassomaatregelen wilt nemen, dan moet je daar wel de juiste juridische grond voor hebben. Dat bleek in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Hier waren de ex-partners in goede verstandhouding uit elkaar gegaan en zij hadden afgesproken in een convenant dat de man aan de vrouw alimentatie zou betalen. Zij vroegen de rechter om die afspraak te bekrachtigen in een vonnis. De reden daarvoor was dat de vrouw dan een zogeheten executoriale titel zou hebben. Zou de man zijn plicht niet nakomen, dan zou ze op grond daarvan de deurwaarder kunnen inschakelen.

De rechter weigerde echter op het verzoek in te gaan. De vrouw heeft daardoor geen zekerheid dat ze geld van de man blijft ontvangen. Stopt de man met betalen, dan moet de vrouw op dat moment alsnog naar de rechter toe om haar recht te halen.

Leg het vast in een notariële akte en je hebt een executoriale titel

Ik vind deze uitspraak belangrijk omdat één van de redenen waarom de rechter het verzoek afwees, was dat de ex-partners hun afspraken ook bij de notaris hadden kunnen laten vastleggen. De akte van de notaris heeft namelijk dezelfde kracht als een uitspraak van de rechter. Ook een notariële akte heeft namelijk executoriale werking waardoor de vrouw bij wanbetaling met de akte in de hand naar een deurwaarder toe kan gaan om (bijvoorbeeld) loonbeslag te laten leggen.

Daarom wil ik iedereen die samenwoont of dat binnenkort gaat doen, aanraden om na te denken óf je wilt afspreken dat bij einde van het samenwonen alimentatie betaald moet worden. Is het antwoord daarop bevestigend, kom dan naar de notaris om de afspraken in een notariële akte vast te leggen. Dan staat het zwart op wit en je kunt direct naar de deurwaarder toe als de afspraken niet nagekomen worden.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: