Deze vraag krijgen notarissen geregeld voorgelegd. De ouders hebben een kind dat een uitkering krijgt van de gemeente. Als ze beiden overleden zijn, gaat hun vermogen naar het kind toe en dat moet dan de erfenis opeten vóórdat er weer bijstand verstrekt zal worden. De ouders zien daar niet zo veel in. “Ze hebben tenslotte niet hun hele leven hard gewerkt en gespaard om hun geld in de staatskas te laten verdwijnen.”

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

Ernst Loendersloot bij Samen voor Maastricht. Foto 2.

Tot nu toe hadden notarissen weinig oplossingen voor het door de ouders gesignaleerde probleem. Want als je het kind onterft, heeft het recht op de legitieme portie (de helft van een normaal kindsdeel). Roept een kind die legitieme portie niet in, dan verliest hij of zij het recht op de uitkering.

Eerder heb ik al eens voor de Telegraaf een column geschreven over een andere situatie met betrekking tot een bijstandsuitkering en erfenis.

Rechtbank Limburg: Legitieme niet inroepen is geen schenking

Recent las ik een uitspraak van de Rechtbank Limburg die misschien openingen geeft aan de notaris om de ouders af te helpen van hun slapeloze nachten vanwege de erfenis.

De ouders hadden hun dochter onterfd omdat zij in de bijstand zat. In haar plaats hadden zij als erfgenamen de beide kinderen van hun dochter aangewezen. Deze kleinkinderen betalen weliswaar 80% meer erfbelasting (18% of 36% in plaats van 10% dan wel 20%) maar dat was in de ogen van de ouders nog altijd beter dan dat de erfenis volledig ingeleverd moest worden bij de uitkerende instantie.

Hun dochter bleek zich te schikken in haar lot en riep na het overlijden van haar ouders niet de legitieme portie in. Haar beide kinderen kregen dus de volledige erfenis van hun grootouders en hoefden niet de helft (die legitieme portie) uit te betalen aan hun bijstandsmoeder.

De gemeente was het hier niet mee eens en bracht artikel 62f Participatiewet (toen nog: Wet werk en bijstand) in stelling. De ontvangende partij die een schenking krijgt van iemand die in de bijstand zit, moet dan de schenking terugbetalen.

De Rechtbank Limburg was echter van mening dat de passieve houding van hun bijstandsmoeder (zij riep tenslotte de legitieme portie niet in) geen schenking was aan haar kinderen. Want voor een schenking is het nodig dat de schenkende partij verarmd wordt. Maar dat werd de uitkeringstrekkende moeder niet omdat zij de erfenis van haar ouders (of beter gezegd: de helft daarvan) nooit in haar bezit had gehad.

Dus was moeder niet verarmd en was het niet inroepen van haar recht op de legitieme portie geen schenking. Ergo: de gemeente kon de bijstand niet op de kleinkinderen verhalen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: