Klik hier voor Deel 2

In mijn vorige twee artikelen heb ik situaties beschreven waarin een bewindvoerder toestemming vroeg om geld te schenken. Het effect daarvan is dat de eigen bijdrage voor de AWBZ lager wordt.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris Foto: Harry Heuts

In de eerste situatie was weliswaar geen sprake van een schenkingstraditie, maar was er ook geen risico dat de ontvangers andere personen zouden zijn dan de erfgenamen van de patiënt. Dit, omdat de patiënte al bij de geboorte een zware geestelijk beperking had en dus geen testament kon opstellen. Bij de tweede situatie was er wel het risico dat de patiënt een testament had opgesteld waardoor de ontvangers van de schenking in theorie anderen konden zijn dan de erfgenamen. Maar de patiënt was wel helder en er was sprake van een schenkingstraditie.

Casus 3
In de derde situatie kan de schenker eerder een testament hebben opgesteld (waardoor de ontvangers van de schenking anderen kunnen blijken te zijn dan de erfgenamen). En ook hier is sprake van een schenkingstraditie.

Klik hier voor Deel 4.

Klik hier voor een overzicht van (bijna) alle artikelen over dit onderwerp.

%d bloggers liken dit: