Klik hier voor Deel 3.

In de drie voorgaande stukken heb ik situaties beschreven waarin een bewindvoerder toestemming vroeg om geld te schenken. Dit, om de eigen bijdrage voor de AWBZ lager te krijgen.

Nu ga ik graag in op een andere situatie waarbij wel machtiging nodig is (en de eigen bijdrage lager wordt) maar geen schenking plaatsvindt.

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht<br />Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Mr. Ernst Loendersloot, Sr. kandidaat notaris te Maastricht
Fotograaf: www.lauradehaanfotografie.nl

Casus 4
Zoals eerder aangegeven, wordt de eigen bijdrage berekend over een grondslag die hetzelfde is als de grondslag voor heffing van Inkomstenbelasting in Box 3.

Door fiscaal te schuiven met vermogen, kan het vermogen in Box 3 kleiner worden en daardoor ook de grondslag en de eigen bijdrage. In de situatie die door het Gerechtshof Den Bosch beoordeeld werd, speelt dat.

Printversie  ? Klik hier.

Klik hier voor een overzicht van (bijna) alle artikelen over dit onderwerp.

%d bloggers liken dit: