Als in een erfenis een woning zit, dan wordt erfbelasting geheven over de waarde van die woning. Alleen is de vraag welke waarde bepalend is.

Om discussie daarover te voorkomen heeft de wetgever een simpele regel ingevoerd. De erfgenamen moeten de WOZ-waarde opnemen in de aangifte voor de successiewet. Zeker als die waarde hoger ligt dan de waarde in het economisch verkeer of de (uiteindelijke) verkoopprijs zijn erfgenamen hier niet blij mee.

Onlangs heeft een erfgename geprobeerd om de gehele Successiewet op dit punt buiten werking te laten verklaren. Het ging om een zaak die door het Gerechtshof in Amsterdam beslecht werd. De erfgename verwees onder meer naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De wetgever was volgens haar zijn boekje te buiten gegaan bij het opleggen van deze maatstaf.

 Meer en meer zie ik dat belastingplichtigen en hun advocaten interesse krijgen in de (vermeende) beperkingen die mensenrechtenverdragen opleggen aan wetgevers.

Verder lezen ? Klik hier.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

Mr Ernst Loendersloot, Sr kandidaat notaris te Maastricht, in gesprek tijdens een bijeenkomst van Samen voor Maastricht.

%d bloggers liken dit: