Belasting besparen

Krijg je een aanbod van de gemeente om de groenstrook naast je eigen huis te kopen, teken dan dit jaar nog de akte bij de notaris. Ook als je een garage naast je woning kunt kopen, is het goedkoper om de overdracht uiterlijk 31 december 2022 af te ronden. Op...

Geheimhouding

Bepaalde beroepsgroepen hebben een zwijgplicht en spreekverbod. Zoals een arts alleen aan jou mag vertellen aan welke ziekte je lijdt, zo mag de notaris ook niet uit de school klappen over wat jij hem hebt toevertrouwd. Dit wordt ook wel “het geheim van de...

Benoeming tot notaris (toegevoegd)

Vanochtend ben ik benoemd tot Notaris (toegevoegd) te Stein. De beëdiging vond plaats in de Rechtbank te Den-Bosch en heeft bijna 9 maanden geduurd. Ik heb moeten beloven de Wet op het notarisambt en de aanvullende regelingen naar beste eer en geweten te zullen...

Tweetrapsraket

Ieder beroep heeft zijn eigen afkortingen waardoor alle beoefenaars weten wat er bedoeld wordt. In het notariaat hebben we het vaak over een tweetrapsmaking en veel van onze cliënten onthouden dit als de tweetrapsraket. Misschien is die uitdrukking wel beter. Want het...

Erfenis van je baas

Het leven wordt duurder. Daarom roepen velen, onder wie Mark Rutte, werkgevers op om hun werknemers in deze onzekere tijden te helpen door hun salarissen te verhogen. Eén van de reacties daarop is dat van iedere euro die extra betaald wordt, een fors deel helaas niet...
%d bloggers liken dit: