Inhaalrente papieren schenking

In mijn vorige artikel heb ik aangegeven dat veel ouders jaarlijks een schenking op papier doen aan hun kinderen. Hiermee hopen ze uiteindelijk (erf)belasting te besparen. Door dit te doen, creëren de ouders namelijk een schuld aan hun kind. Deze schuld vermindert hun...

Papieren schenkingen

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Telkens worden de onderlinge afspraken goed vastgelegd door de notaris....

Herroepelijke schenking en teruggaaf schenkbelasting

In dit stuk wil ik graag aandacht vragen voor artikel 53 van de Successiewet (hierna ook: Sw). Dit artikel is van belang als er sprake is van een schenking die herroepen wordt. Opmerkelijk daarbij is dat bij grotere schenkingen er toch een fiscaal voordeel kan zijn....

Jubelen vóór de dood

In mijn vorige column heb ik beschreven dat schenkingen gedaan binnen 180 dagen vóór het overlijden meetellen voor de heffing van erfbelasting. Daarop is één belangrijke uitzondering: de schenking van (afgerond) maximaal € 100.000,-. Dat bedrag is vrijgesteld van...

180 dagen

Sommige mensen denken dat ze erfbelasting kunnen besparen door vlak voor het overlijden nog hun spaargeld over te boeken naar de erfgenamen. Hun erfenis wordt daardoor immers kleiner. Helaas voor hen werkt dit “schenken op je sterfbed” niet. De wetgever...
%d bloggers liken dit: