Lenen bij eigen BV fiscaal afgestraft ?

Het is goed gebruik dat de overheid aan burgers en deskundigen de mogelijkheid biedt om via internet hun visie te geven op wetsvoorstellen. Dit om te komen tot betere wetgeving. Onlangs eindigde zo’n consultatierondeover een wetsvoorstel om excessief lenen bij de...

Kan ik mijn kind onterven ?

Die vraag wordt vaker gesteld en vaak denkt men dat het antwoord negatief is.Maar toch kun je juridische wel degelijk een kind onterven. Alleen heeft het kind recht op de zogeheten legitieme portie, dus is het niet zeker dat je kind niets uit jouw erfenis krijgt.Wil...

Welk Europees land erkent een GP niet ?

Het geregistreerd partnerschap (of GP) is een Nederlandse uitvinding bedoeld om mensen met een gelijk geslacht in staat te stellen hun relatie juridisch vorm te geven. Ondertussen zijn de regels omtrent het GP dusdanig verandert dat er (bijna) geen verschil is met een...

Halal hypotheek

Eind 2018 stond er een item over de zogeheten Halalhypotheken op de site van de NOS. De heer Mohamed Karrouch komt aan het woord en geeft aan dat er ongeveer één miljoen moslims in Nederland wonen. Daarom verwacht hij dat er commercieel ruimte is voor een nieuwe bank...
%d bloggers liken dit: