Omdat de Jubelton per 1 januari 2023 wordt afgeschaft, is er nu veel belangstelling voor deze onbelaste schenking. Zo vroeg een wat oudere man mij of hij die € 106.000 kon schenken aan zijn nicht.

Hij twijfelde, omdat onzeker is of zij vóór 1 januari 2025 een eigen huis kan kopen. Als zij niet aan alle fiscale eisen voldoet, zal zij namelijk 30% schenkbelasting moeten betalen over de schenking van haar oom.

Gelukkig kun je als schenker een ontbindende voorwaarde verbinden aan je cadeau. Namelijk dat het geld geheel conform de fiscale regels besteed moet worden. Mocht de nicht op 31 december 2024 nog steeds niet dat eigen huis hebben gekocht, dan wordt gedaan alsof zij deze schenking nooit heeft ontvangen.

Maar de nicht zal het door haar ontvangen bedrag dan wel moeten terugbetalen aan haar suikeroom. Juridisch gezien heeft zij namelijk een schuld aan hem. Spreken zij daar verder niets over af, dan is dit een renteloze vordering die direct opeisbaar is.

Wat ik niet weet, is hoe de fiscus vervolgens reageert als de oom helemaal geen incassomaatregelen neemt en de nicht dus niets terugbetaalt.

Volgens de rechter vervalt zo’n direct opeisbare schuld namelijk als de schuldeiser vijf jaar lang geen enkele actie onderneemt. Dat is het leerstuk van verjaring.

Doet de oom niets, dan wordt zijn nicht op 1 januari 2030 dus alsnog eigenaar van het geld. Of de fiscus hierin een schenking ziet en alsnog schenkbelasting kan heffen, weet ik niet. De tijd zal het leren.

%d bloggers liken dit: