Ieder beroep heeft zijn eigen afkortingen waardoor alle beoefenaars weten wat er bedoeld wordt. In het notariaat hebben we het vaak over een tweetrapsmaking en veel van onze cliënten onthouden dit als de tweetrapsraket. Misschien is die uitdrukking wel beter.

Want het betekent dat je over je graf heen regeert en aangeeft wie in eerste instantie jouw erfenis krijgt. Maar ook wie daarna het overgebleven deel zal ontvangen. Eerst gaat bijvoorbeeld alles naar je partner; nadat ook die is overleden, gaat wat dan nog over is naar je kinderen of een goed doel. Degenen die in tweede instantie van jou erven, worden de verwachters genoemd.

Hoe weten de kinderen of dat goede doel dat ze jaren na jouw dood nog iets van jou zullen erven ? Die vraag werd door de notariële tuchtrechter beantwoord: doordat een notaris hen inlicht.

Maar niet iedere willekeurige notaris. Dit kan de notaris zijn die jouw testament heeft opgesteld, maar dat hoeft niet. Alleen de notaris die na jouw overlijden opdracht krijgt van je (eerstelijns) erfgenamen om een Verklaring van Erfrecht (VvE) op te stellen, heeft deze verplichting. Die notaris zal een afschrift van jouw testament én van die VvE aan de verwachters moeten sturen.

Zij moeten daarna zelf in de gaten houden of zij het restant van jouw erfenis kunnen opeisen. Maar de langstlevende heeft lang niet altijd een VvE nodig om bijvoorbeeld geld van de (gezamenlijke) bankrekening af te halen. In dat geval stelt niemand de verwachters in kennis van hun rechten.

%d bloggers liken dit: