Vandaag werd bekend dat een rente afspraak door de Belastingdienst gevolgd wordt als deze tijdig wordt gemaakt.

Dit ongeacht of het testament van de overledene de erfgenamen de mogelijkheid geeft om zo’n afspraak te maken.

Wel moet het gaan om een testament met een wettelijke verdeling (van na 1-1-2013) of een ouderlijke boedelverdeling (van voor 1-1-2013).

Of dit ook geldt als niet alle erfgenamen zo’n afspraak maken maar slechts de langstlevende en één van de andere erfgenamen, lijkt mij niet.

Zo’n rente afspraak kan erfbelasting besparen.

De bron van dit bericht kun je hier vinden:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16195.html

%d bloggers liken dit: