Voor geld gaan mensen ver. Soms kan de rechter dan ingrijpen. Dit deed bijvoorbeeld het Gerechtshof in Den-Haag bij de afwikkeling van een nalatenschap. De overleden vader leed waarschijnlijk aan dementie. Daarnaast was hij vermoedelijk  drankverslaafd.

In ieder geval was vader de laatste jaren van zijn leven volkomen afhankelijk van één dochter. Zij ging met hem mee naar het ziekenhuis en regelde al zijn overige zaken. Op het eerste gezicht heel nobel, maar ze beloonde zichzelf rijkelijk. Vanaf medio 2014 tot het overlijden van vader in 2015 “verdween” namelijk bijna zijn hele vermogen. Het geld dook op bij de dochter.

Nergens in de wet is vastgelegd dat als je iemand geld wilt geven, je dat via de notaris moet doen. Een simpele overboeking volstaat. De dochter ontving op die manier uiteindelijk maar liefst een ton.

De andere erfgenamen waren niet blij, want hierdoor was het saldo van de nalatenschap vrijwel nihil. Anders was er veel meer te verdelen geweest.

Gelukkig bestaat de mogelijkheid om schenkingen volledig onderuit te halen. Dat staat in artikel 7:176 Burgerlijk Wetboek. Is de schenking vermoedelijk tot stand gekomen door misbruik van omstandigheden, dan moet de ontvanger bewijzen dat dit niet zo is.

Daarop is één belangrijke uitzondering: als de schenking in een notariële akte is vastgelegd. Kortom: wil iemand jou een aanzienlijk bedrag schenken, ga dan samen naar de notaris om mogelijke problemen voor te zijn. Leg het in een notariële akte vast zodat de erfgenamen zich achteraf niet kunnen beroepen op misbruik van omstandigheden.

%d bloggers liken dit: