Zoals bekend is Valkenburg getroffen door natuurgeweld. De Geul is buiten haar oevers getreden en het centrum van Valkenburg veranderde in woeste waterkolken. Op TV Valkenburg kun je de berichtgeving hierover volgen.

Deze watersnoodramp heeft veel inwoners en lokale ondernemers en instellingen zoals Museum Land van Valkenburg zwaar getroffen. De materiële schade wordt gelukkig grotendeels vergoed door de Nederlandse verzekeraars en de Nederlandse overheid.

Daarnaast helpt ook de Belastingdienst helpt mee door een (tijdelijk) steunpunt in het gemeentehuis in te richten. Gedupeerden kunnen eenvoudig met de fiscus overleggen waarna bijvoorbeeld belastingaangiften sneller afgehandeld worden en de belastingplichtige eerder geld terug krijgt.

Er is tevens geld ingezameld om slachtoffers te helpen. Veel particulieren hebben geld geschonken aan Giro777, zodat deze organisatie slachtoffers financieel kan ondersteunen.

Maar kun je als individu ook zonder problemen zelf één of meer getroffen personen helpen door hen direct geld te geven? Dus zonder tussenkomst van een hulporganisatie?

Het antwoord is: ja. Maar de Belastingdienst ziet dat wel als een schenking en kan dan eventueel schenkbelasting heffen. Jouw vrijgevigheid zou dus de schatkist aanvullen. Maar er zijn uitzonderingen.

In artikel 33 van de Successiewet sub 7 staat dat je in 2021 onbelast €3.244,- kunt schenken. Schenk je aan een kind dan ligt dat bedrag iets hoger. Namelijk op €6.604,- aldus sub 5.

Dat zijn de “normale” vrijstellingen en die bedragen zijn niet echt hoog als je ze afzet tegen de omvang van de schade.

Gelukkig zijn er nog twee bijzondere vrijstellingen opgenomen in artikel 33 Successiewet. Namelijk sub 12 en sub 8. En de vrijgestelde bedragen liggen dan beduidend hoger.

In sub 12. staat dat over een schenking die gedaan is om te voldoen aan een “natuurlijke verbintenis” geen schenkbelasting geheven zal worden. Als schenker moet je je wel moreel verplicht voelen om deze schenking te doen. Dus niet iedereen zal op deze regel een beroep kunnen doen. Maar als een oom uit Groningen zijn Valkenburgse nicht financieel wil steunen met meer dan €3.244 kan hij de Belastinginspecteur – op het gemeentehuis – bellen om de trieste situatie uit te leggen. Als hij de peetoom is, kan ik me goed voorstellen dat er sprake is van zo’n morele plicht.

Daarnaast is er nog de regeling in sub 8. Hier gaat het om schenkingen aan iemand die niet in staat is zijn schulden zelf te betalen. Als de gift dan maar gebruikt wordt om de schuldenberg te verlagen, is ook hier sprake van een onbelaste schenking, ook als het bedrag hoger is dan de hiervoor aangegeven bedragen.

Ken je iemand die al financieel in de problemen zat en nu nog verder aan de grond is komen te zitten door het watergeweld, dan kun je hem of haar helpen door geld te geven. Overleg ook hier van tevoren met de belastingdienst of zij deze bijzondere regeling in jouw situatie gaan toepassen.

%d bloggers liken dit: