Evacuaties, overstromingen, dreigende dijkdoorbraken en gebouwen die onder water hebben gestaan. De beelden uit Valkenburg, Wijlre, gemeente Meerssen en andere plaatsen in Zuid-Limburg en de Euregio zijn schokkend.

Het leed voor de betrokkenen is groot.

Maar wat neem je mee als je ineens je huis moet verlaten? Paspoort, medicijnen, kleren, huisdieren staan denk ik boven aan de lijsten.

Moet je ook de akten van de notaris in je tas stoppen of kun je die ruimte beter gebruiken om je foto-albums in te stoppen ?

Ik adviseer het laatste (uitgezonderd misschien je testament).

De reden is heel simpel: alle akten die met je huis te maken hebben (eigendomsbewijs of hypotheek) zijn ook (digitaal) opgeslagen bij het Kadaster. Ook de Belastingdienst heeft daar een kopie van.

De akten die te maken hebben met een BV zijn (digitaal) opgeslagen bij de Kamer van Koophandel.

Van je samenlevingscontract heeft ook de Belastingdienst een kopie.

Hetzelfde geldt voor je huwelijkse voorwaarden of je Geregistreerd Partnerschaps voorwaarden. Bovendien heeft daarvan ook de Rechtbank een kopie.

Maar van je testament heb jij als enige een kopie. Dus misschien is het handig om die wel in je tas te stoppen. Er is wel een centraal register maar daar wordt alleen genoteerd of je een testament hebt. Niet wat er in staat.

Overigens is het zo dat je notaris altijd de originele akte in de kluis bewaart. Maar als die kluis ook onder water is gelopen, heeft dat geen nut.

Gelukkig bewaren notarissen de nieuwere akten ook digitaal op hun server. Waarbij dat meestal servers zijn op verschillende plaatsen in Nederland. Dus buiten het gebied dat mogelijk overstroomt.

Met deze informatie probeer ik niet sensationeel in te haken op de huidige ellendige situatie. Ik hoop juist mensen wat rust te geven.

%d bloggers liken dit: