Een (potentiële) erfgenaam heeft drie keuzen als iemand is overleden:

Verwerpen, Beneficiair aanvaarden of Zuiver aanvaarden.

Een erfgenaam die zuiver aanvaard, is verantwoordelijk voor volledige betaling van alle schulden van de overledene. Ook als deze erfgenaam daarvoor zijn eigen huis moet verkopen en zelf failliet gaat.

Het is dus oppassen als erfgenaam met zuiver aanvaarden.

Van zuivere aanvaarding kan al sprake zijn door feitelijke handelingen die de erfgenaam verricht.

Voor een erfgenaam die nota’s betaalde van de bankrekening van de overledene ging het (voor mij onverwacht) net goed. Hij had daardoor niet als heer en meester over de erfenis beschikt.

Voorkom echter dat je een dure en vervelende rechtszaak moet voeren als erfgenaam. Twijfel je hoe kapitaalkrachtig de overledene was, kies dan voor Beneficiaire aanvaarding.

Voor de uitspraak over Heer en Meester, verwijs ik je naar:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:2496

%d bloggers liken dit: