In 2020 zijn door Corona meer mensen overleden dan normaal. Dus hebben ook meer mensen geërfd. Al die erfgenamen willen toegang tot de bankrekeningen van hun overleden dierbaren.

Iedere bank hanteert andere regels. Meestal wordt gevraagd naar een Verklaring van Erfrecht of Executele. Daarin verklaart de notaris wie gerechtigd is tot het saldo en wie bevoegd is om overboekingen te doen.

Uit een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD) blijkt dat banken dit niet meer standaard mogen doen.

In die zaak ging het om een tante die in haar testament haar neef tot enige erfgenaam én tot executeur had benoemd. Na haar overlijden stuurt de neef onder andere een kopie van dit testament aan de bank. De bank weigert echter de bankrekeningen vrij te geven totdat hij een Verklaring van Erfrecht of Executele door de notaris laat opstellen.

De neef klaagt bij KiFid over deze werkwijze en krijgt gelijk. De bank wordt geacht in deze eenvoudige situatie zelf te kunnen bepalen dat de neef in zijn rol van executeur als enige bevoegd is om te beschikken over het banksaldo. Hij hoeft dus niet te betalen voor een notariële verklaring.

Lees ik de uitspraak goed, dan moet iedere bank een executeur zonder meer toegang geven tot de bankrekeningen. Zelfs als niet direct duidelijk is wie de erfgenamen zijn.

De moraal: bespaar geld en tijd en benoem een executeur.
Ben je executeur, geef dan niet zomaar gehoor aan het verzoek een Verklaring van Erfrecht of Executele op te laten maken.

%d bloggers liken dit: