Onlangs kreeg ik een vraag toegestuurd van een lezer. Het ging om de mogelijkheden die er zijn om belastingvrij te schenken. Meer specifiek om schenkingen aan zijn dochter.

In dat kader kwam op een goed moment de vraag bij hem op of hij zowel aan zijn dochter als aan haar vriend belastingvrij kon schenken. Dan zou hij namelijk per jaar in totaal een hoger bedrag aan hen kunnen schenken.

De wetgever heeft ook aan die mogelijkheid gedacht en daarom zijn artikel 25 en 26 in de Successiewet opgenomen. Simpel gezegd betekent dit dat een koppel voor de erf- en schenkbelasting als éen persoon worden gezien.

Er kan dus maar maximaal één keer een vrijstelling worden gebruikt en wel door diegene van het koppel die qua familieband het dichtst bij de overledene of de schenker staat.

Schenkers zijn een (ex-)koppel
Overigens werkt het ook de andere kant op: als de schenkers een koppel vormen, kan er niet door ieder van hen het maximale bedrag geschonken worden aan dezelfde persoon.

Dit werkt bij ouders zelfs door ná hun eventuele echtscheiding. Schenkt ieder van hen aan hun kind, dan telt de fiscus alle door elk van de ouders geschonken bedragen bij elkaar op en bepaalt dan of dat saldo boven de vrijstelling uitkomt die het kind voor dat kalenderjaar heeft. Waarna heffing volgt.

Maar wanneer is een vriend een partner als bedoeld in die wetsartikelen ?
Voor het antwoord op die vraag verwijs ik naar artikel 1a van de Successiewet. Daarin staan een aantal eisen. Een deel daarvan is logisch, zoals dat beide partners meerderjarig moeten zijn en op hetzelfde adres ingeschreven moeten staan. Ook mogen ze niet al de partner zijn van iemand anders, omdat de fiscus niet accepteert dat je meer dan één fiscale partner hebt voor de Successiewet.

Verder mag er ook geen nauwe familieband zijn. Als bijvoorbeeld een kleinkind bij oma of opa woont, kunnen zij nooit partners zijn voor de schenk- of erfbelasting.

Woont de ontvanger van de schenking samen met een ander, dan zijn we er nog niet. Hebben zij bij de notaris een samenlevingscontract ondertekend of staan ze al vijf jaar op hetzelfde adres ingeschreven, dan zijn ze partners van elkaar.

Dit betekent dus dat twee schenkingen aan twee verschillende personen die “iets” met elkaar hebben, belastingvrij zouden kunnen plaatsvinden. Maar alleen als zij (nog) niet voldoen aan de hiervoor vermelde punten.

In de situatie van de vragensteller dus alleen als zijn dochter nog geen vijf jaar samenwoont. Maar het is de vraag of je aan zo’n los contact graag geld wilt schenken. Verbreekt je kind de relatie of pakt de partner zijn of haar biezen, dan verdwijnt ook het geschonken bedrag.

Terugwerkende kracht partnerschap
Er is overigens nog iets bijzonders aan de hand. In lid 2 van artikel 26 Successiewet is namelijk sprake van terugwerkende kracht. Daar kun je aardig de fout mee ingaan, met een serieuze heffing van schenkbelasting tot gevolg.

Ik maak de situatie iets anders. Dit keer is het niet een ouder die schenkt, maar een tante. Zij geeft een nicht (dochter van een zuster) een ton. Daarover wordt geen schenkbelasting geheven omdat voldaan wordt aan alle eisen van de zogeheten Gouden Jubel Ton (de belastingvrije schenking in verband met de aankoop van een eigen woning).

Ook schenkt zij een zelfde bedrag aan een neef (de zoon van een broer van haar overleden echtgenoot). Wederom volgt er geen heffing omdat ook deze schenking voldoet aan alle eisen.

Haar nicht en haar neef treffen elkaar vervolgens op een familiefeestje en worden smoorverliefd op elkaar. Aangezien zij geen familie van elkaar zijn, kunnen zij deze liefde bezegelen met een huwelijk. Dat doen zij dan ook binnen zes maanden na hun eerste ontmoeting.

Koude douche
De Belastingdienst is erg blij met dit huwelijk. Er volgt namelijk een (na)heffing van schenkbelasting. Op grond van lid 2 van artikel 26 Successiewet worden de nicht en neef met terugwerkende kracht als partner gezien. Alle schenkingen die zij binnen een jaar vóór hun huwelijk hebben ontvangen, worden bij elkaar opgeteld en belast voorzover het saldo van de schenkingen hoger is dan de vrijstelling.

Met zijn tweëen hebben zij slechts recht op één keer de vrijstelling voor de aankoop van een eigen woning. Die vrijstelling is (afgerond) €100.000,-. Zij hebben echter samen €200.000 ontvangen. Het dringende verzoek van de fiscus is dan ook om over het niet vrijgestelde deel alsnog 30% af te rekenen. Dat is namelijk het tarief dat geldt voor schenkingen tussen een tante en haar nicht c.q. neef.

Zoals ik in een eerdere column al heb aangegeven, zal het niet zo vaak voorkomen dat twee verschillende ontvangers van schenkingen vervolgens een relatie met elkaar krijgen. Maar de gevolgen zijn behoorlijk zwaar als (te) snel na de schenking getrouwd wordt.

Dus hou als schenker het hoofd koel en wijs jonge stelletjes er op dat ze beter nog een tijdje kunnen blijven samenwonen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

PRINTVERSIE met hyperlinks

%d bloggers liken dit: