Heeft u geen levenstestament ? Een groot gemis volgens de Rechtbank Noord-Holland.  

Het vermogen van een oudere dame is onder bewind gesteld. Haar overleden man heeft in 1986 een zogenaamd langstlevende testament opgesteld. Hun kinderen kunnen daardoor hun vadersdeel niet zomaar opeisen. Volgens het testament kunnen ze dit wél doen als de langstlevende failliet gaat, hertrouwt zonder huwelijkse voorwaarden of bijstand ontvangt. Er staat echter niet in, dat de kinderen hun vadersdeel kunnen opeisen als moeder wordt opgenomen in een verpleeghuis.  

In deze zaak is de gezondheid van de weduwe slecht. Zij verblijft in zo’n zorginstelling. Ze moet een eigen bijdrage betalen die deels gebaseerd is op de hoogte van haar vermogen. Populair gezegd: ze moet het huis opeten. 

Tot haar vermogen behoren echter ook de vadersdelen van de kinderen. Daarom vraagt de bewindvoerder aan de kantonrechter toestemming om die vadersdelen uit te betalen. Het vermogen van de patiënt zal hierdoor dalen en daarmee ook de hoogte van de eigen bijdrage. De rechter weigert, omdat uitbetaling niet in het belang van de weduwe is.  

Alles blijft dus bij het oude, inclusief die hoge(re) eigen bijdrage.  

De rechter overweegt nog dat als de vrouw dit anders had gewild, ze zelf eerder actie had moeten ondernemen. Bijvoorbeeld door een levenstestament te maken. De gevolmachtigde(n) had(den) dan haar hele vermogen kunnen wegschenken, bijvoorbeeld aan haar kinderen. De rechter was er in dat geval niet aan te pas gekomen. 

Uit deze uitspraak blijkt dus het belang van een levenstestament.  

%d bloggers liken dit: