Creatief omgaan met regels om belasting te besparen is een nationale volkssport. Soms gaat dat goed, maar niet altijd. Zoals blijkt uit het volgende drama in meer delen. 

Om te beginnen boeken de ouders geld aan hun kind over. Dat is de schenking. De tweede stap is dat het kind (bijna) hetzelfde bedrag terugboekt. Dat is een lening aan de ouders. Deze wordt vastgelegd in een schuldbekentenis. De bedoeling is dat hierdoor de erfenis van de ouders kleiner wordt, maar dat zij toch over het geld kunnen blijven beschikken.  

Fiscaal ontstaat een probleem als de Belastinginspecteur van mening is dat sprake is van een kasrondje. Dan is er geen reële grond voor de lening en wordt de constructie bestreden met een beroep op Fraus Legis.    

In een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 4 september jl. kunt u nalezen hoe het vooral niet moet. Ieder jaar werden namelijk dezelfde bedragen heen en weer geboekt. Er zat telkens nog geen twee weken tussen de boeking van de ouders en die van de kinderen. Bovendien was vastgelegd dat de leningen aan de ouders aflossingsvrij waren tot aan hun overlijden.  

Al deze punten bij elkaar maakten dat deze doe-het-zelf schenkingen fiscaal ongeldig zijn verklaard. Het vermogen van de ouders is dus niet verlaagd en de kinderen moeten gewoon erfbelasting hierover betalen. 

Waren de afspraken ieder jaar bij de notaris in een akte vastgelegd, dan had de inspecteur geen beroep kunnen doen op Fraus Legis. Het doel, besparing van erfbelasting, was dan wel bereikt.  

%d bloggers liken dit: