Over een maand is het zover. Iedereen die een woning in eigendom verwerft, maar daar niet zelf gaat wonen, is vanaf 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Dat is 6% meer dan vóór die datum. Dus voor deze categorie kopers is het financieel belangrijk nog in 2020 de akte van levering bij de notaris te tekenen.

Maar wat als de aankoop deels met een lening/hypotheek betaald zal worden en het de bank niet lukt de aanvraag snel genoeg af te handelen ? Waardoor deze hypotheekakte en de leveringsakte pas in 2021 gepasseerd kunnen worden.

Een mogelijke oplossing is dan de Groninger Akte. De notaris passeert deze bijzondere vorm van een akte van levering dan in december 2020. Maar de hypotheekakte (en de akte van kwijting) pas in 2021.

Dit is een speciale werkwijze die maatwerk is én meer kost. Maar de “belegger” kan daarmee wel 6% uitsparen.

Het werkt alleen als de verkoper geen hypothecaire geldlening heeft die afgelost moet worden en ook de verkoopopbrengst niet nodig heeft om een andere investering te doen.

Wil je meer weten, kijk dan eens op mijn site naar de andere artikelen over de Groninger Akte.

Zoals deze:

Groninger Akte als oplossing?

%d bloggers liken dit: