Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Telkens worden de onderlinge afspraken goed vastgelegd door de notaris. Daardoor kan er achteraf geen discussie ontstaan met de belastinginspecteur.

Recent heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een opmerkelijke uitspraak gedaan. De situatie was als volgt. Ouders gingen met hun kinderen naar de notaris. Die had vijf akten klaargemaakt. In iedere akte schonken de ouders op papier een deel van hun vermogen aan hun kinderen.

In de eerste akte zonder enig voorbehoud. De tweede akte bevatte de voorwaarde dat de papieren schenking alleen geldig was als de ouders een jaar later nog leefden. In de derde akte stond dat de ouders twee jaar na ondertekening nog in leven moesten zijn. In de vierde was hier nog een jaar bijgekomen, enzovoorts.   

De Belastinginspecteur vond dat het om één schenking ging. Hij wilde daarom schenkbelasting heffen over het totaal van de papieren schenkingen. De rechters oordeelden echter dat duidelijk sprake was van vijf losse schenkingen. Dus hoeft er geen belasting te worden afgedragen.   

Hopelijk houdt deze uitspraak stand bij het Gerechtshof in Den-Bosch en/of de Hoge Raad. Het beoogde fiscale voordeel kan dan in één keer voor meerdere jaren tegelijk worden behaald, terwijl de kosten van dat ene bezoek aan de notaris lager zijn dan vijf jaarlijkse afspraken.

In mijn volgende column zal ik een valkuil beschrijven die veel papieren schenkingen nutteloos maakt. Maar ook hoe dit gerepareerd kan worden.

%d bloggers liken dit: