Geregeld praat ik op een regionale radiozender luisteraars bij over notariële zaken. Vaak heb ik het tijdens de uitzending over appartementen en de noodzaak om goede basisregels vast te leggen in de splitsingsakte. Ik zeg altijd dat dit de grondwet van een appartementencomplex is en dat die regels voor iedere eigenaar gelden. Een huishoudelijk reglement kent die rechtskracht niet.

Dat bleek recent uit een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant. In een complex woonden vooral ouderen. Dat was ook de bedoeling, want in het splitsingsreglement stond dat het seniorenhuisvesting betrof. Daarnaast vermeldde het huishoudelijk reglement dat alleen mensen boven de 65 het complex mochten bewonen.

Ook was daarin opgenomen dat toekomstige bewoners een verklaring omtrent zelfredzaamheid moesten overleggen. De bewoners mochten kennelijk niet te jong maar ook niet te ziek zijn. Anders zouden ze de toegang tot hun woning kunnen verliezen.

De rechter vind dat als zo’n specifieke leeftijdsgrens wordt gehanteerd, dit voor iedereen duidelijk moet zijn en dat dit ook niet met een simpele meerderheid van stemmen in een vergadering aangepast moet kunnen worden. De rechter oordeelt dat de regels in het huishoudelijk reglement als ongeschreven moeten worden beschouwd. Iedere, niet al te jonge, koper moet een appartement kunnen betrekken in dit complex, ongeacht zijn of haar gezondheidstoestand.

Als je dus wilt voorkomen dat personen die niet aan specifieke maatstaven voldoen in het complex komen wonen, zul je die regels heel goed moeten formuleren én vastleggen in de splitsingsakte. Anders krijg je toch 55-jarige nozems in de tent.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

PRINTVERSIE

%d bloggers liken dit: