Ieder vak kent zijn eigen jargon en wij hebben door de uitbraak van het Corona-virus een nieuwe term: Skype-testament.

De wetgever heeft de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. Uit artikel 26 volgt dat de notaris in bijzondere gevallen bijvoorbeeld een testament kan passeren zonder dat de betreffende cliënt de akte tekent of in dezelfde ruimte aanwezig is.

Dat is opmerkelijk, omdat de wet normaliter eist dat cliënt en notaris met elkaar aan tafel zitten, zodat de notaris kan controleren dat hij de juiste persoon tegenover zich heeft en dat deze ook echt wenst en begrijpt wat in het testament wordt vastgelegd. Daarbij is non-verbale communicatie van groot belang.

Een Skype-testament mag echter niet zomaar worden gepasseerd. De Covid-19 wet stelt als duidelijke eis dat tweezijdige audio-visuele middelen moeten worden gebruikt. Via Skype of een ander kanaal kan gecontroleerd worden dat de cliënt alleen is en niet onder druk gezet wordt en dat hij of zij snapt wat de gevolgen zijn na het overlijden.

Dit mag alleen als er echt geen andere mogelijkheden zijn, met name als de cliënt in quarantaine moet blijven. Een Skype-testament kan zelfs nietig zijn als de cliënt wel in persoon (op gepaste afstand) met de notaris kan overleggen. Daarom worden nu testamenten gepasseerd waarbij ouderen in de auto zitten, de notaris via de gsm de akte uitlegt en door het autoraampje ziet dat de akte getekend wordt. Daar is nog geen woord voor in ons jargon.

Heeft u een suggestie ?

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.    

PRINTVERSIE: KLIK HIER.

%d bloggers liken dit: