Vorige week ontving ik een bericht van ABN AMRO Bank. Via hun website kun je uitrekenen hoeveel erfbelasting je erfgenamen moeten betalen. Ook geven ze aan welke testamentvorm het gunstigste is.

Maar wel alleen vanuit dit fiscale gezichtspunt. Dus of het echt de beste vorm is, kan alleen worden vastgesteld aan de hand van alle relevante wensen.

Maar het initiatief is te prijzen en u kunt voor u zelf eens kijken op hun site door hier te klikken.

Wat opvalt aan de cijfers is dat een testament er voor kan zorgen dat er niet direct moet worden afgerekend als de eerste van een koppel overlijdt, maar dat er eigenlijk altijd een heffing plaatsvindt.

Hoe veel precies hangt deels af van diverse zaken. Of uitstel ook betekent dat er in totaal minder betaald wordt, is een andere vraag.

Een goed advies kan  geld besparen. Hoe er wel rekening mee dat ook zo’n advies geld kost en mogelijk net zo veel als de besparing groot is.

%d bloggers liken dit: