Vandaag is het wetsvoorstel gepubliceerd waardoor zogeheten Skype-testamenten mogelijk worden. (zie punt 26)

Het passeren van akten zonder dat de partij zelf de akte tekent (of een volmacht daartoe kan tekenen en terugsturen) wordt dus juridisch geregeld. Wel is het alleen in uitzonderingssituaties toegestaan.

Bijvoorbeeld als degene die het (levens)testament wil laten opstellen in (thuis)isolatie zit omdat hij/zij besmet is met Covid-19.

Maar voor eigenaren van appartementen, aandeelhouders van BV’s en NV’s alsmede leden van verenigingen wordt ook in het wetsvoorstel geregeld dat de jaar-vergaderingen niet fysiek hoeven te worden gehouden. Ook die kunnen via Skype of andere audiovisuele middelen plaatsvinden.

Let op: Onder nummer 35 sub 2 staat dat de maatregel niet verder kan terug gaan in de tijd dan tot 23 maart 2020 (de terugwerkende kracht). Dus akten die vóór die tijd zijn gepasseerd zónder volmacht vallen niet onder deze regeling en hebben – volgens mij – geen enkele rechtskracht

Let op 2: De regeling geldt – zie onder nummer 35 sub 3 – slechts tot 1 september 2020 (behoudens een maximale verlenging tot 1 november 2020). Kennelijk is de hoop van de wetgever dat op die datum de corona-crisis over is.

%d bloggers liken dit: