In jouw advisering komen waarschijnlijk geregeld schenkingen voor. Bijvoorbeeld omdat ouders hun kind(eren) willen helpen bij het kopen van een huis.

Is er sprake van een schenking via een bank-overboeking dan zal normaal gesproken niet aan de notaris gevraagd worden om een akte op te maken. Maar dat is toch aan te raden als niet alle kinderen op hetzelfde moment een gelijk bedrag geschonken krijgen. Want achteraf kunnen er problemen ontstaan.

In artikel 176 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek staat namelijk dat een schenking vernietigbaar is als de ontvangende partij misbruik van omstandigheden heeft gemaakt. Een schenking kan, op grond van dit artikel, achteraf eenvoudig teruggedraaid worden.

Gelukkig voor de ontvangende partij staat in de wet ook dat vernietiging niet mogelijk is als hij of zij kan aantonen dat er van misbruik geen sprake is. Maar hoe toon je achteraf iets aan dat er niet is? Zeker als de enige twee partijen die er op dat moment bij waren de ontvanger en de schenker zijn.

Er is een eenvoudige oplossing: leg de schenking vast in een akte bij de notaris. De bewijslast wordt dan namelijk omgedraaid. Het is dan aan de schenker om te bewijzen dat sprake was van misbruik van omstandigheden. Dat zal lastig zijn, omdat je geacht wordt uit vrije wil bij de notaris de akte getekend te hebben. De ontvanger hoeft dan niet te bewijzen dat iets niet heeft plaatsgevonden.

In een casus van het Gerechtshof Den-Bosch blijkt hoe belangrijk dit alles is. Na het overlijden van de schenker beroept diens executeur zich namelijk op artikel 7:176 BW. Kunnen de ontvangers niet aantonen dat er geen sprake is van misbruik, dan moeten zij in totaal ruim €108.000 terug betalen aan de erfgenamen. Of zij hierin geslaagd zijn blijkt overigens niet uit die uitspraak, aangezien het een tussenvonnis betreft. Mijn inschatting is echter dat het ze niet gaat lukken.

Wil een cliënt aan één kind schenken en het/de andere kind(eren) overslaan, adviseer hem dan om de schenking bij de notaris vast te leggen. Dat is beter voor het brave kind omdat het dan niet achteraf hoeft te bewijzen dat er niets mis was.

Maar ook als bijvoorbeeld een oom of tante wenst te schenken aan een geliefde neef of nicht, is een gang naar de notaris sterk aan te bevelen. De (andere) erfgenamen van oom of tante kunnen zich anders namelijk eenvoudig beroepen op artikel 7:176 BW om daarna af te wachten of de begunstigde met valide argumenten komt. Zo niet, dan moet het geschonken bedrag terugbetaald worden.

Dat laatste is heel vervelend als de ontvangende partij de schenking heeft gebruikt voor de aankoop van een (te) dure woning of de verbouwing daarvan. Want dan moet of geld geleend worden van een hypotheekverstrekker of het huis verkocht worden.

Vooral bij de van de schenkbelasting vrijgestelde schenking voor de eigen woning gaat het om aanzienlijke bedragen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

PRINTVERSIE (MET HYPERLINKS)

%d bloggers liken dit: