Schenkingen op papier zijn een mogelijkheid om het vermogen te verkleinen waardoor bij overlijden minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Bij de notaris leggen ouders vast dat zij per kind een bedrag schenken, maar dat weer direct teruglenen van hun kind. Vanaf dat moment moeten de ouders daadwerkelijk 6% rente betalen aan het kind omdat de Belastingdienst de constructie anders niet accepteert.

Doorgaans wordt er voor gekozen om niet meer dan € 5.000 per kind te schenken omdat dit bedrag vrijgesteld is van schenkbelasting. Bij hogere bedragen wordt het belastingvoordeel ver teniet gedaan.

Onlangs wilde een moeder echter vastleggen dat zij € 100.000 op deze wijze schonk aan haar zoon. Verbazingwekkend, omdat er direct 10% schenkbelasting betaald moet worden over het belaste bedrag van € 95.000. Maar er bleek goed over nagedacht te zijn.

Door deze forse schenking kon moeder nu aan haar zoon ieder jaar onbelast € 6.000 overmaken aangezien dit de verplichte rentebetaling is. Hiernaast hield moeder de mogelijkheid om jaarlijks € 5.000 onbelast te schenken. In haar ogen was haar zoon beter af als zij hem per jaar € 11.000 (oftewel maandelijks een kleine € 1.000) kon overmaken om van te leven.

Een eenmalige investering van € 9.500 woog voor haar daardoor ruimschoots op tegen de mogelijkheid om iedere maand de huur voor haar zoon te kunnen betalen. Kwestie van Om-denken.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.    

PRINTVERSIE: KLIK HIER.

%d bloggers liken dit: