Normaal gesproken wordt pas ná iemands overlijden bekend wat in het testament staat. Ook kan dan pas de rechter oordelen of het testament geldig is, waardoor dan pas duidelijk wordt wie erfgenaam is. Dat algemene uitgangspunt wordt bevestigd door een uitspraak van de Rechtbank Den-Haag.

Onlangs las ik een uitspraak van de Rechtbank in Brabant waarin een testament al nietig verklaard is bij leven. Dit betekent dus dat degene die daarin als erfgenaam wordt genoemd, al vóór het overlijden van de erflater weet dat hij geen erfgenaam is.

In deze zaak hadden de kinderen het testament van hun moeder in handen gekregen. Daardoor wisten ze dat haar veel jongere echtgenoot de enige erfgenaam zou zijn. De zaak werd dan ook tegen hem aangespannen ook al was de man formeel nog geen erfgenaam nu zijn echtgenote nog leefde. Omdat moeder, zo oordeelden de rechters, ten tijde van het opstellen van het testament zwaar dement was, was het testament ongeldig.

Interessant is dat de Hoge Raad al eerder het Brabantse huwelijk met terugwerkende kracht ontbonden heeft. Ook in dat geval was de reden moeders dementie. Zij besefte niet meer wat de gevolgen waren van haar Ja-woord. Over dit nietige huwelijk heb ik op de site van deze krant eerder geschreven.

Dit betekent dat de man, die eerst als klusjesman over de vloer kwam bij moeder, nu geen enkel recht meer heeft op haar vermogen. Hij is nooit haar echtgenoot geweest en zal ook nooit haar erfgenaam worden.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.   

Printversie. Klik hier.

%d bloggers liken dit: