Vandaag staat in de Telegraaf een artikel van mijn hand over de zogeheten negatieve rente en de nadelige gevolgen daarvan voor kopers die een waarborgsom moeten overmaken aan de notaris.

Ik geef aan dat er een mooie taak kan liggen voor makelaarsorganisaties als NVM en VBO om het model koopcontract aan te passen. Dat geldt ook voor makelaars die niet bij één van deze organisaties zijn aangesloten.
Maar ook voor notarissen die een eigen model koopcontract gebruiken.

Wellicht is de volgende tekst een optie:

Koper en verkoper zijn er mee bekend dat over het saldo van de Derdengelden-rekening van de notaris een zogeheten negatieve rente kan worden gerekend. Als dat het geval is wordt het bedrag dat de koper als waarborgsom heeft gestort bij de notaris verlaagd met deze negatieve rente, waardoor koper formeel niet (meer) voldoet aan de verplichting om het voormelde bedrag als waarborgsom bij de notaris te storten. De notaris is alsdan verplicht om van de koper te verlangen dat hij een bedrag bijstort om zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen waarborgsom te voldoen. De notaris heeft deze verplichting niet indien koper en verkoper een andersluidende overeenkomst sluiten. In dat kader zijn koper en verkoper overeengekomen dat de koper wel/niet* verplicht is het bedrag dat aan de notaris is overgeboekt als waarborgsom aan te vullen. (* svp juiste keuze kenbaar maken door hier één woord door te strepen).

De aanleiding is een notitie van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over het verbod voor de notaris om aan cliënten geld te lenen/ter beschikking te stellen. Bij een negatieve rente in combinatie met de verplichting van de koper om 10% van de koopsom als waarborgsom te storten bij de notaris, zou die situatie zich voordoen. Daarom moet de notaris eisen dat bij een negatieve rente de koper het bedrag aanvult met de negatieve rente.

De notitie is hier te vinden voor alle (kandidaat-)notarissen met wachtwoord.

%d bloggers liken dit: