Een (streng) gelovige Christen, Jood of Moslim mag geen geld verdienen met geld. Dus geen rente vragen op een lening. Maar ook mag er geen rente betaald worden. Dit verbod staat in de Torah bekend als Ribbit en in de Koran als Riba.

Een huis aankopen mét een hypothecaire financiering is dan ook voor deze groepen niet mogelijk aangezien geen enkele bank leningen zal verstrekken als er niets verdient wordt. Hierdoor wordt een deel van de circa 1 miljoen moslims in Nederland uitgesloten als huizenbezitter. De zogeheten Halalhypothekenzijn hiervoor mogelijk een oplossing. Dat de Belastingdienst hierdoor juist meer int, zal ik hierna onderbouwen. In hoeverre dat ethisch is, is een geheel ander punt.

Bij een Halalhypotheek koopt de bank eerst de woning van de huidige eigenaar. Vervolgens verkoopt de bank die woning door aan haar klant waarbij deze renteloos de koopsom schuldig blijft aan de bank. De koopsom die de bank betaalt, wordt verhoogd. Die opslag leent de koper dus ook van de bank en die moet hij eveneens aflossen. Er wordt dus geen rente betaald, maar de bank maakt wel winst.

Bij de (door)levering van de woning moet overdrachtsbelasting betaald worden. Eerst door de bank over de lage koopprijs en vervolgens door de koper ook nog over de opslag omdat de beide akten op dezelfde dag worden getekend bij de notaris. Hierdoor ontvangt de Belastingdienst niet alleen 2% overdrachtsbelasting over de verkoopwaarde van de woning maar ook over de opslag. 

PRINTVERSIE

%d bloggers liken dit: