Stel je krijgt een cliënte op bezoek die graag met haar huidige partner een huis wil kopen. Helaas blijkt zij met haar ex-partner nog – hoofdelijk – aansprakelijk te zijn voor een (hypothecaire) geldlening. Kan zij haar ex-partner dan dwingen het huis te verkopen en de lening af te lossen, zodat zij met haar nieuwe liefde een huis kan kopen ? Volgens een uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam, luidt het antwoord bevestigend. De casus Man en vrouw wonen ongehuwd samen in het huis dat volledig eigendom is van de man. Ze sluiten een (hypothecaire) geldlening af, waarbij zij beiden debiteur zijn en hoofdelijk aansprakelijk worden. De relatie eindigt en de vrouw verhuist. Na enige tijd treft zij een nieuwe partner en gaat met deze wederom samenwonen. Vervolgens wil het nieuwe koppel een gezamenlijke woning kopen. De vrouw loopt echter tegen het feit aan dat geen enkele financiële instelling een geldlening wil verstrekken omdat zij nog hoofdelijk aansprakelijk is voor de “oude” geldlening met haar ex-partner. Ondanks zijn inspanningen lukt het haar ex-partner niet om de lening volledig op zijn naam te krijgen. Hij slaagt er ook niet in haar te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. En zijn aanvraag voor een nieuwe geldlening (waarmee hij de oude lening wil aflossen) wordt afgewezen. Daarvoor is zijn inkomenspositie te slecht. Twaalf (!) jaar na het verbreken van de relatie vindt de vrouw het welletjes en vordert zij bij de rechter dat de man dan maar zijn huis moet verkopen om de schuld, waarvoor zij beiden nog steeds aansprakelijk zijn, helemaal af te lossen. De uitspraak De rechter wikt en weegt en beslist uiteindelijk in het voordeel van de vrouw. Gedwongen verkoop is weliswaar een zwaar middel, waarbij het de vraag is of de man ooit nog een (gelijkwaardige) woning in eigendom kan verwerven. Maar anders blijft de vrouw het risico lopen dat de inkomsten van de man op enig moment te laag zijn om de rentelasten te dragen, waarna de vrouw aangesproken kan worden tot betaling van de rente of een eventuele restschuld als de woning in het openbaar verkocht zou moeten worden. Dat scenario is niet denkbeeldig, aangezien de man een eigen bedrijfje heeft waaruit hij thans lage inkomsten geniet. Dat deze inkomsten in de toekomst hoger worden, is niet aannemelijk. De rechter gebruikt de redelijkheid en billijkheid als juridische basis voor zijn oordeel. Jouw praktijk Komt de vrouw bij jou voor advies over het financieren van de aankoop van een woning met haar nieuwe partner, dan moet je dus nog steeds melden dat er geen opties zijn tot zij af is van haar aansprakelijkheid voor de “oude” schuld. Maar je kunt haar nu wel het positieve bericht geven dat rechters openstaan voor het laatste redmiddel: gedwongen verkoop van de “oude” woning, zelfs als die niet gemeenschappelijk eigendom is van de voormalige partners. Helaas kost zo’n rechtszaak natuurlijk tijd en geld en de vraag is of de vrouw daarover beschikt. Want als haar ex-partner tegen de uitspraak in hoger beroep gaat bij een gerechtshof of zelfs in cassatie bij de Hoge Raad, zullen er al snel enkele jaren verstrijken. Maar niet geschoten is altijd mis.

printversie

%d bloggers liken dit: