Om erfbelasting te besparen, wordt vaak gekozen voor “generation skipping”. Grootouders nemen in hun testament op dat ieder kleinkind een legaat van een geldbedrag krijgt. Dat bedrag wordt zo gekozen, dat dit nog net binnen de vrijstelling valt die voor dat kleinkind geldt. 

Omdat die vrijstelling ruim € 20.000,- is en iedere grootouder dit kan bepalen, kan een kleinkind € 40.000,- ontvangen zonder erfbelasting te hoeven betalen. 

Deze op het oog eenvoudige methode om belasting te besparen, kan echter ook negatieve gevolgen hebben. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een zaak bij de Rechtbank Noord-Nederland. Een minderjarige woont bij zijn moeder en erft geld. Zijn moeder ontvangt huurtoeslag omdat haar inkomen kennelijk niet voldoende is om iedere maand de huur te betalen. Deze toeslag wordt echter door de Belastingdienst stopgezet, omdat haar kind vermogen bezit en daarover kan beschikken. De rechter is het eens met de beslissing van de inspecteur, ondanks het feit dat er sprake is van een zogenaamd testamentair bewind waardoor het kind alleen maar samen met de bewindvoerder, in dit geval een tante, over de erfenis kan beschikken.

Hier verliest de moeder van het kind het recht op een toeslag. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het kleinkind zelf door het legaat van zijn grootouders allerhande toeslagen niet (meer) krijgt. Verder is het mogelijk dat een kleinkind geen recht op bijstand heeft, tot de erfenis op is gegaan aan de kosten van levensonderhoud.

Een besparing op de erfbelasting lijkt een goed idee, maar je moet het van alle kanten bekijken.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

PRINTVERSIE  

%d bloggers liken dit: