Heeft u een goed doel in uw testament opgenomen, controleer dan bij de Kamer van Koophandelof dit nog bestaat. Anders zal uw geld niet gebruikt worden conform uw wensen. Dat is namelijk het gevolg van een uitspraakvan de Rechtbank Den-Haag.

Het Prinses Beatrixfonds had diverse stichtingen opgedoekt die onder de paraplu van het hoofdfonds in het leven waren geroepen. Zo bestonden er stichtingen in verband met MS, Parkinson, ALS en polio. Maar zo’n kerstboom-structuur brengt ook extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld omdat ieder fonds een eigen site moet onderhouden en een individuele jaarrekening moet publiceren.

Opheffen betekent weliswaar juridisch het einde van zo’n stichting maar op grond van de wet kan de rechter bepalen dat die weer “herrijst” als er onbekende schulden of baten opduiken. 

De rechtbank is van mening dat artikel 23c van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek echter niet van toepassing is als iemand overlijdt en in zijn of haar testament het opgeheven fonds als erfgenaam staat. Hierdoor zal een erfenis dus aan het goede doel voorbij gaan. Dat is natuurlijk spijtig voor zo’n charitatieve instelling. 

Maar stel dat de overledene zijn broers en zussen heeft willen onterven en daarom een goed doel tot enig erfgenaam heeft benoemd. Als deze instelling daarna opgeheven is, is er dus geen testamentaire erfgenaam en komen de familieleden toch, maar dan op grond van de wet, in beeld. Bepaald niet wat de overledene heeft gewild. 

Hopelijk past de wetgever dit wetsartikel aan om dit ongewenste effect te voorkomen. Tot die tijd moet u dus geregeld bij de Kamer van Koophandel controleren of uw goede doel nog bestaat. 

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.   

PRINTVERSIE

%d bloggers liken dit: