In mijn eerste column heb ik een link gelegd met musea op Texel. Ook nu maak ik weer een uitstapje vanwege subsidie die Texelse boeren volgens mij zouden moeten krijgen. 

Marc van Rijsselberghe,vader van Olympisch surfkampioen Dorian, is betrokken bij een experiment daar in polder Wassenaar. In bassins die op landbouwgrond staan, worden kokkels opgekweekt van klein zaadje tot volwassen schelpdier. Marc heeft zijn sporen al verdiend met de ontwikkeling van pootaardappelendie op – waardeloze – zilte grond geteeld kunnen worden en toen ik hem sprak was hij zeer enthousiast over het nieuwe initiatief. 

Niet iedere overheidsinstanties zal echter net zo positief zijn als de kokkelkweek opgeschaald kan worden. Mijn inschatting is dat de Belastingdienst moeite zal hebben om dit te faciliteren. Op grond van artikel 15 1 qWet belastingen van rechtsverkeer krijgen boeren subsidie als zij landbouwgrond aankopen. Zij hoeven dan geen 6% overdrachtsbelasting af te dragen.

Als boeren op Texel straks hun slechte (zilte) grond gebruiken om in bakken kokkels op te kweken, moet de belastinginspecteur volgens mij diezelfde regeling toepassen. Maar de Belastingdienst heeft al diverse malen geprocedeerd als het gaat om kweek in substraat, waarbij de planten niet in de volle grond staan, maar in bakken. Als het dan ook nog gaat om bakken waarin geen planten maar zeevruchten groeien, is de kans groot dat de vrijstelling pas na een lange rechtsgang wordt toegekend. 

Dat zou jammer zijn omdat kokkels een mooi en rendabel exportproduct kunnen zijn, net als gekweekt zeewier. De kweek van dat laatste heeft Koning Willem-Alexander bekeken tijdens een werkbezoek aan Texel in 2014. Misschien dat in 2020 de kokkels een koninklijk bezoek krijgen.

PRINTVERSIE

%d bloggers liken dit: