Het is goed gebruik dat de overheid aan burgers en deskundigen de mogelijkheid biedt om via internet hun visie te geven op wetsvoorstellen. Dit om te komen tot betere wetgeving. Onlangs eindigde zo’n consultatierondeover een wetsvoorstel om excessief lenen bij de eigen besloten vennootschap (BV) tegen te gaan. 

Als het voorstel ongewijzigd tot wet wordt verheven, worden simpel gezegd alle leningen en kredieten bij de BV belast van iedereen die een aanmerkelijk belang (AB) heeft. Althans indien en voorzover deze boven de € 500.000,- uitkomen. 

Het meerdere wordt belast alsof het in één keer een dividenduitkering is, wat voor de schatkist een financieel voordeel oplevert. Een zogeheten rekening courant (RC) verhouding van de DGA met de eigen BV die € 700.000 beloopt, wordt dan gezien als een belaste dividenduitkering van € 200.000,-.

Er is een uitzondering: als het om een Eigen Woning Schuld gaat, die middels een hypotheek recht is afgedekt, telt deze schuld niet mee. Op de eis van een hypotheekakte is overigens ook een uitzondering. Een Eigen Woning Schuld die al op 31 december 2021 bestond, maar niet gedekt is middels een hypotheekrecht, valt toch onder de uitzondering. 

Dat is mooi nieuws voor de DGA die een lening heeft afgesloten bij de eigen BV die wel als Eigen Woning Schuld kwalificeert, maar waar nooit een hypotheekrecht voor is gevestigd.

Overigens is de grens van € 500.000,- in de wet opgenomen. Verlaging daarvan is alleen mogelijk na een nieuwe wetswijziging. Een AB-houder met een RC lager dan € 500.000,- moet dus iedere Prinsjesdag opletten dat hij niet in het volgende belastingjaar een aanslag krijgt omdat zijn RC-schuld toch boven een nieuwe (lagere) grens uitkomt.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: