Binnenkort eindigt de consultatieronde via internet over het wetsvoorstel om excessief lenen bij de eigen besloten vennootschap (BV) tegen te gaan.

Als het voorstel ongewijzigd tot wet wordt verheven, dan worden simpel gezegd alle leningen en kredieten van de directeur-grootaandeelhouder belast.

Althans indien en voorzover deze boven de €500.000,- uitkomen. Het meerdere wordt dan belast alsof het in één keer een dividenduitkering is.

Dus een Rekening Courant verhouding van de DGA met de eigen BV die €700.000 beloopt, wordt dan gezien als een belaste dividenduitkering van €200.000,-.

Er is een uitzondering. Als het om een Eigen Woning Schuld gaat, die middels een hypotheekrecht is afgedekt. In dat geval telt deze schuld niet mee. (Artikel 4.14a lid 4)

Op de eis van een hypotheekakte is weer een uitzondering gemaakt. Een Eigen Woning Schuld die al op 31 december 2021 bestond maar die niet gedekt is middels een hypotheekrecht, valt toch onder de uitzondering. (Artikel 10a.21 overgangsbepaling).

Dat is mooi nieuws voor de DGA die geld bij de eigen BV geleend heeft die wel een Eigen Woning Schuld is, maar waar nooit een hypotheekrecht voor is gevestigd.

Overigens is de grens van €500.000,- in de wet opgenomen. Dus verlaging daarvan is ook alleen mogelijk na een nieuwe wetswijziging. Dus bijvoorbeeld door het aannemen van een belastingplan dat op een Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Voor de tekst van het voorstel en de mogelijkheid om jouw mening te geven tijdens de consultatieronde, klik hier:

https://www.internetconsultatie.nl/bovenmatiglenen

%d bloggers liken dit: